E-Health

ICT infographic
De ICT werkgroep heeft een ICT visie ontwikkeld en voorgelegd aan het bestuur. Het behouden van een blijvende toegankelijke en betaalbare eerstelijnszorg in de regio bij een stijgende zorgvraag, krappe arbeidsmarkt en beperkte financiële groei is de aanleiding geweest om deze visie te ontwikkelingen.

Hoe gaan we dat doen?
1. Minder fragmentatie
2. Koppelbaarheid (interoperabiliteit) tussen systemen
3. Patiënten mogen zelf doen wat ze zelf kunnen doen
4. Met draagvlak van huisartsenpraktijken en ketenpartners
5. ICT regionaal organiseren

Verzoek aan Hagro's:
Graag willen we namens de ICT werkgroep vragen om deze ICT visie bespreekbaar te maken tijdens een Hagro vergadering. Indien gewenst is het mogelijk om een lid van de ICT-werkgroep uit te nodigen om toelichting te geven tijdens deze vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met Joan van de Heuvel (voorzitter van de ICT werkgroep) jvandeheuvel@medipark.nl en/of Marjolein van Genderen (bestuurssecretaris) m.vangenderen@synchroon.info. Binnenkort ontvangt u ook een papieren versie van de ICT-infographic.

De werkgroep ICT bestaat uit de volgende leden:
1. Joan van de Heuvel (huisarts / voorzitter)
2. Tom Reith (huisarts)
3. Vincent Pieterse (huisarts)
4. Marjolein Beltman (huisarts)
5. Joop Bouma (huisarts)
6. Alex Maax (Key-poh GGZ)
7. Betty Hermsen (Key-poh Somatiek)
8. Frank van Summeren (Programmamanager ICT)
9. Loes van Asseldonk (Staffunctionaris)
10. Marjolein van Genderen (Bestuurssecretaris)