Diabetes

Scholingen
Er zijn nieuwe scholingen. Bekijk ze hier.

Wijziging in vergoeding GLP1-receptoragonisten
Synchroon heeft vernomen dat de vergoedingscriteria per 1 januari 2020 verruimd zijn voor GLP1-receptoragonisten in combinatie met metformine en SU (zonder insuline). De Grenswaarde BMI is verlaagd van 35 naar 30 kg/m². Voor de combinatie van GLP1-RA en insuline/ metformine was de grenswaarde al 30 kg/m².

Data prismatrainingen DM 2020

Nuland: Stichting Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10
- Donderdagavond 9 april van 19.00 uur tot 22.00 uur
- Donderdagavond 16 april van 19.00 tot 22.00 uur

Schijndel (locatie blijft hetzelfde)
- Dinsdagavond 12 mei van 19.00 uur tot 22.00 uur
- Dinsdagavond 26 mei van 19.00 uur tot 22.00 uur

Vermeld bij aanmelding voor welke trainingslocatie de patiënt wordt aangemeld en geef aan of de partner deelneemt.

Vernieuwde classificatie van diabetische retinopathie.

De registratie omtrent de classificatie van diabetische retinopathie is aangepast. Deze classificatie staat beschreven in de RTA Diabetes Oogarts, op advies van de NHG. 
De optometristen en oogartsen van de in Bernhoven aanwezige ZBC Maashorst oogkliniek zijn hiervan op de hoogte. Zij gaan dit opnemen in de verslaglegging naar de huisartsenpraktijken. Het KIS is hier al op aangepast. De oude wijze van registratie zal op den duur uit het KIS verdwijnen.

De mate van diabetische retinopathie in de correspondentie aan de huisarts zal geregistreerd worden via de volgende wijze: