CVRMNieuwe multidisciplinaire richtlijn CVRM gepubliceerd!
Op 2 april jongstleden zag de nieuwe multidisciplinaire richtlijn CVRM het levenslicht. Deze richtlijn, waaraan gewerkt is door huisartsen, internisten en cardiologen, is de opvolger van de richtlijn uit 2012 en zal vertaald worden naar een NHG standaard welke op 6 mei uit zal komen. Op 23 mei zal in de CVRM scholing ( zie hieronder) aandacht besteedt worden aan de wijzigingen die er in deze richtlijn staan. Naar aanleiding van deze richtlijn zal ook het zorgprogramma CVRM en de app in de komende maanden aangepast worden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

CVRM scholing 23 mei: Update CVRM: de nieuwe richtlijn & Het Vrouwenhart

Update CVRM: de nieuwe richtlijn
Zes jaar na de eerste multidisciplinaire richtlijn CVRM uit 2012 is er dan de eerste herziening!
De publicatie op 2 april j.l. deed al direct veel stof opwaaien. De richtlijn is op vele plekken herzien.
Minder protocollair en meer recht doend aan individuele risicobeoordeling. Maar daardoor niet minder makkelijk.
Een andere risicoschatting, een ander medicijnalgoritme en andere streefwaardes. En speciale paragrafen voor ouderen, jongeren en populatiemanagement.
In een workshop van nog geen uur zal kaderhuisarts Max Rubens u in sneltreinvaart meenemen door de belangrijkste ‘Ins- and- Outs’.
Op 6 mei verschijnt de nieuwe NHG standaard gebaseerd op deze richtlijn. Verser van de pers kunt u het niet krijgen!

Het Vrouwenhart
Geliefd en bevreesd, bewonderd en begeerd. Het Vrouwenhart. Maar wat er mee te doen in de spreekkamer?
Symptomatologie van ischemische hartziekten bij vrouwen kan anders zijn als dat we ‘klassiek’ geleerd hebben.
En ook de diagnostiek stelt ons voor problemen. Cardiologen zijn het niet eens met elkaar. 
Kaderhuisarts Kirsti Jacobs (middag) en Mireille ter Berg (avond) ontrafelen het mysterie van het vrouwenhart zodat u onderscheidt kunt maken tussen ‘facts’ en ‘fake’.

Uitnodiging voor aanmelding volgt spoedig.