COVID-19

Aanvraag bonus voor zorgpersoneel vanaf 1 oktober mogelijk
Het ministerie van VWS heeft op 18 september de details bekendgemaakt over de bonus voor zorgpersoneel, als dank voor hun inzet tijdens de beginperiode van de COVID-19-uitbraak. De regeling is onder meer van toepassing op de huisartsenzorg (huisartsenpraktijk en huisartsenposten). Werkgevers kunnen tussen 1 en 29 oktober de bonus voor hun medewerkers aanvragen. Hiervoor is een speciaal subsidieloket opengesteld door DUS-I. Gezien de beperkte tijd adviseren we zo snel mogelijk te starten met het selecteren van werknemers voor deze bonus.