COVID-19

In 2020 geen prestatie verrekening indicatoren

In de afgelopen jaren kregen praktijken een extra uitbetaling indien zij aan de minimum grens van de chronische zorg indicatoren voldeden. Dit jaar kan het voor praktijken lastig zijn om aan deze grens te voldoen omdat door de COVID pandemie veel controles van de chronische zorg zijn uitgesteld. Er zal in 2020 derhalve geen verrekening plaats vinden als een praktijk niet aan deze eisen voldoet. Ook zal een geïncludeerde patiënt waarbij 15 maanden geen controle heeft plaats gevonden niet automatisch uit ketenzorg worden verwijdert maar pas na 18 maanden.