COVID-19

Onderzoek naar het gebruik van gesprekshulp behandelgrenzen

 

Begin april, midden in de COVID crisis, heeft Synchroon samen met Patient+ voor iedere huisarts in onze regio de gesprekshulp behandelbeperkingen beschikbaar gesteld > zie bijlage. Mogelijk hebt u hier gebruik van gemaakt. Hieronder vindt u de contactgegevens van Maarten Groot die onderzoek doet naar zorg op de juiste plaats.

Het zou voor hem, maar ook voor Zorggroep Synchroon fijn zijn als we zicht krijgen in het gebruik en nut van de keuzehulp behandelbeperkingen.

Synchroon huisartsen gaan steeds meer gebruik maken van keuzehulpen en denken zo samen met Bernhoven een positieve bijdrage te leveren aan zinnige zorg en beter geïnformeerde patiënten.

Ik kan het onderzoek van harte aanbevelen en hoop dat u uw ervaringen met Maarten wilt delen.

Met vriendelijke groeten

Dan Hoevenaars

Voorzitter bestuur Synchroon

 

Bericht Maarten de Groot:

Mijn naam is Maarten Groot. Ik doe mijn masteropleiding Healthcare Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel doe ik onderzoek voor mijn thesis. Graag wil ik u uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek.

Het onderwerp van mijn thesis is juiste zorg op de juiste plek voor oudere COVID-19 patiënten. Voor mijn thesis doe ik onderzoek naar het gebruik van de gesprekshulp behandelgrenzen en het effect van deze gesprekshulp op substitutie van zorg. Het betreft substitutie (verplaatsing) van zorg welke plaatsvindt van zorg in het ziekenhuis (beademen en opname op de IC) naar zorg buiten het ziekenhuis. Het gebruik van de gesprekshulp wordt vergeleken met COVID-19 zorg die zonder deze gesprekshulp wordt gegeven aan ouderen met (verdenking op) COVID-19.

In dit onderzoek zou ik graag huisartsen willen uitnodigen die ervaring hebben met COVID zorg bij oudere patiënten en de gesprekshulp behandelgrenzen hebben ingezet in deze zorg. Het is dus belangrijk dat u de gesprekshulp behandelgrenzen hebt gebruikt. Mocht u deze hebben gebruikt, wil ik u vragen om mee te doen aan een interview over zorg bij ouderen met (verdenking op) COVID-19. Het interview zal maximaal 30 minuten duren. 

Mocht u mee willen doen, kunt u mij contacteren door te mailen of te bellen

Email: maartengroot11@gmail.com

Telefoon: +31683999956

Met vriendelijke groet,

Maarten Groot