Corona

De coronamaatregelen hebben ook impact op de mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering en het behalen van accreditatiepunten. De kwaliteitsregisters gaan daarom coulant om met de voorwaarden voor herregistratie in het BIG register dan wel kwaliteitsregister.  Er worden door  de verschillende kwaliteitsregisters tijdelijke regelingen getroffen. Dit verschilt per beroepsgroep. Kijk daarom bij uw eigen kwaliteitsregister welke regelingen voor uw beroepsgroep van toepassing zijn. 

Door Synchroon worden momenteel ook scholingen digitaal aangeboden zoals bijvoorbeeld de spirometrie en de eHealth scholing OPEN. Hiervoor kunnen accreditatiepunten worden behaald.