Corona

Patiënten met doorgemaakt CVA krijgen in onze regio goede nazorg via de NAH consulenten. Middels 'Samen in Zorg', een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis, revalidatie instellingen, verpleeghuizen, thuiszorg organisaties en synchroon, zijn hier goede afspraken over gemaakt. Nu sommige CVA patiënten door de Corona crisis buiten onze regio zijn opgenomen kan het voorkomen dat deze patiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, niet de geëigende NAH zorg krijgen. NAH consulenten zijn opgeleid om fysieke, psychische en sociale problemen van CVA patiënten te onderkennen en zijn van duidelijke meerwaarde bij het herstel van deze patiënten. Indien u signaleert dat een CVA patiënt na thuiskomst deze zorg ontbeert kunt u deze eenvoudig aanvragen bij uw thuiszorgorganisatie. Vaak is een telefoontje voldoende maar u kunt uiteraard ook gebruik maken van zorgdomein. Wilt u meer informatie?: nahnazorg@sameninzorg.nu