Coordinate/E-health

Beeldbellen met WeSeeDo

Dit voorjaar heeft de LHV  het beeldbellen via WeSeeDo aangeboden. Beeldbellen is inmiddels een goed alternatief gebleken en is een belangrijk onderdeel van eHealth in de zorg.

Uit de evaluatie die is uitgevoerd bleek dat een aantal praktijken succesvol met beeldbellen zijn gestart.

Synchroon heeft daarop besloten om het beeldbellen komend jaar financieel te blijven ondersteunen.  WeSeeDo belt momenteel praktijken om gebruik (te blijven) maken van het beeldbellen via WeSeeDo. Een aantal praktijken heeft hier al gebruik van gemaakt.

Synchroon draagt per huisartsenpraktijk 30% bij in de kosten van een WeSeeDo account gedurende 1 jaar.

In het voorjaar van 2021 zullen wij het gebruik van beeldbellen en de ervaringen met WeSeeDo evalueren. WeSeeDo geeft in dit artikel meer informatie.