Bernhoven

Verandering verwijzing diagnostiek diep veneuze trombose
Vanaf 1 november 2020 verandert de verwijzing voor diagnostiek van diep veneuze trombose in Bernhoven. Op weekdagen kunnen patiënten zich met verwijzing tot uiterlijk 12.00 uur melden op de afdeling radiologie voor een echo beenvenen (voorheen was dit op weekdagen tot 17.00 uur). De patiënt wordt aansluitend gezien door een internist op de spoedpolikliniek. In het weekend verandert er voorlopig nog niets.

De reden voor deze wijziging is dat deze patiënten nu vaak laat op de middag op de spoedeisende hulp worden gezien, waar zij dan een lange wachttijd hebben en meestal pas een aantal weken later door een internist kunnen worden gezien. We hopen met deze wijziging de patiënt beter van dienst te kunnen zijn en de spoedeisende hulp de ruimte te geven voor spoedeisende zorg.

De huisarts/verwijzer:
Verwijst de patiënt naar de röntgen op basis van de klinische beslisregel (Welss score), zo nodig na bepaling van de D-dimeer. De D-dimeer kan indien nodig aan huis afgenomen worden door de trombose dienst. Buiten kantooruren kan de D-dimeer afgenomen worden bij de huisartsenpost in Uden. De echo beenvenen wordt alleen op strikte indicatie buiten de aangegeven tijden gemaakt, bijvoorbeeld bij een patiënt met een verhoogde bloedingsneiging.

Van maandag t/m vrijdag kunnen patiënten zich met verwijzing tot uiterlijk 12.00 uur melden op de afdeling radiologie voor een echo beenvenen. Buiten deze uren kan patiënt de volgende dag terecht voor een echo benen. De echo dient < 24 uur plaats te vinden. Na presentatie op de huisartsenpost in de avond/nachturen moet de volgende ochtend contact opnemen met zijn eigen huisarts om de echo beenvenen te regelen. Patiënt krijgt tot aan de echo LMWH of DOAC toegediend in een therapeutische dosering en een dubbele tubigrip. De huisarts kan deze op recept voorschrijven.

In het weekend kan de huisarts de echo beenvenen ook via zorgdomein aanvragen (aanvraagcode: echo beenvenen). De patient dient zich op zaterdag en zondag om 10 uur te melden aan de balie van de HAP, vanaf hier wordt de patient verder begeleid naar de rontgen afdeling voor de echo beenvenen.