Bernhoven

Mogelijkheden Digitaal Advies Consult (DiCo) verder uitgebreid
Het is mogelijk om een Digitaal Consult aan te vragen bij nagenoeg alle specialisten van Bernhoven. Deze zijn bedoeld voor nieuwe vragen die bij bekende of onbekende patiënten opkomen. Ze zijn niet bedoeld voor vragen over reeds lopende trajecten.

Binnenkort komen we met een aantal specialisten en huisartsen samen om te verkennen welke manieren van contact we wederzijds graag willen, zowel in verwijzingen als patiënten- en intercollegiaal contact. We willen het voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen maar willen vooral dat het helder is wat we van elkaar verwachten. Hierbij zal ook de inzet van de DiCo verder worden uitgewerkt.

raag horen we van u terug welke verbetersuggesties er leven. Mail deze naar info@synchroon.info