Bernhoven

Twee huisartsen gezocht voor de visitatie interne geneeskunde Bernhoven
Als alles goed gaat wordt de vakgroep interne geneeskunde volgend jaar op donderdag 27 mei 2021gevisiteerd. De visitatoren willen graag met een vertegenwoordiging van de huisartsen spreken.
Het gesprek met een vertegenwoordiging van huisartsen staat gepland op 27 mei 2021 van 15.15 - 15.35 uur.

De vakgroep is op zoek naar 2 huisartsen die hieraan mee willen werken.
Er worden vooraf vragenlijsten op naam toegestuurd. Vandaar nu al de vraag aan wie deze verstuurd kunnen worden..
Waarschijnlijk bestaat ook de mogelijkheid dit digitaal/online te doen.
Wilt u de vakgroep interne geneeskunde hiermee van dienst zijn? Dan gaarne een e-mail bericht sturen naar Annemiek Coremans:  a.coremans@bernhoven.nl.