Bernhoven

Visitatie chirurgie

Verzoek invullen vragenlijst:

Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Binnenkort is de kwaliteitsvisitatie gepland van de vakgroep Heelkunde. Tijdens de visitatie worden gesprekken gevoerd met de vakgroep en diverse personen die met de vakgroep samenwerken. Om de visitatie voor te bereiden vragen wij u om onderstaande vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bevat enkele kwaliteitsnormen die de NVvH stelt op het gebied van de praktijkvoering. U wordt gevraagd om aan te geven in welke mate de vakgroep voldoet aan deze kwaliteitsnormen. Uw antwoorden vormen de basis voor het gesprek tijdens de visitatiedag. De resultaten van deze vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de vragenlijst binnen 2 weken in te vullen en af te ronden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De vragenlijst kunt u vinden door op de volgende link te klikken https://nvvh.exata.nl/open-anonymous-audit/7b29da3e9a61a60d1eda599a28946e3c63847430

drs B.J.M. Thomeer