Belang voetzorg diabetespati├źnt tijdens de lockdown

Tijdens de eerste lockdown was er alleen spoedzorg beschikbaar. Veel patiënten bezochten hun huisarts, podotherapeut of medisch pedicure niet. Verschillende ziekenhuizen rapporteren sindsdien veel meer amputaties dan gewoonlijk.

Dit toont aan hoe belangrijk het is om tijdens deze lockdown de voeten van de diabetes type 2 patiënten wel te controleren en te behandelen. Podotherapeuten melden echter dat sommige patiënten niet op controle durven te komen.

Belangrijk is dat POH-S en huisarts bij de patiënt erop aandringen de voetzorg niet af te zeggen of uit te stellen, maar gewoon door te laten gaan.