ArbeidsmarktproblematiekDreigend tekort huisartsen en ondersteunend personeel huisartspraktijk 

De vraag naar personeel binnen Zorg en Welzijn is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Ook veel huisartspraktijken kampen met moeilijk in te vullen vacatures. Synchroon wil u middels deze speciale thema nieuwsbrief met enige regelmaat informeren over de actuele aanpak van het oplopende arbeidsmarktprobleem.
 
Regionaal actieplan (RAAT)
Voor de zomer is door het Nivel en Prismant een arbeidsmarktonderzoek uitgezet onder huisartsen onder andere in de regio Noordoost- Brabant.  Klik hier om naar de factsheets te gaan.

De hoge respons van onze regio is een duidelijk signaal dat u het thema arbeidsmarkt belangrijk vindt en dat het thema u bezighoudt.
 
Wat valt op aan de cijfers voor de regio Noordoost?
 
  • Discrepantie tussen het door huisartspraktijken genoemde aanbod van stageplaatsen voor DA en de door onderwijs ervaren tekorten.
  • Verwacht knelpunt tekort POH wordt volgens factsheet niet ervaren door huisartsen.
  • Ervaren werkdruk huisartsen is hoog.
  • Discrepantie tussen de verwachte toekomstige capaciteit huisartsen versus de cijfers uit de factsheet.
 
De zorggroepen Beroemd, Chronos, Synchroon en Beter in bommelerwaard hebben besloten om in een eerste aanpak gezamenlijke acties te formuleren om op termijn tekort aan doktersassistenten in onze regio te komen.
 
Geformuleerd uitgangspunt
 
Iedere huisartspraktijk kan een stagiaire, vanuit de opleiding voor doktersassistenten, plaatsen.
In de praktijk zou dit neerkomen op het eenmaal per twee of drie jaar krijgen van een stagiaire.

 
Hoe gaan we dit realiseren
 
  • Er heeft een korte inventarisatie onder huisartsen plaatsgevonden om inzichtelijk te maken waardoor de genoemde discrepantie ontstaat en welke ondersteuning gewenst is.
  • In samenspraak met HAP, regionale ziekenhuizen en onderwijsinstelling KW1C wordt onderzocht of het mogelijk wordt om ketenstages te realiseren
  • Huisartsen, praktijkmanagers en doktersassistenten worden uitgenodigd om gastlessen te verzorgen binnen de DA-opleiding
  • Realiseren van mogelijkheden van snuffelstages voor eerste jaars studenten DA zodat zij vroeg in hun opleiding al bekend worden met de huisartspraktijk.