Nieuws

Deelnemers focusgroep gezocht: Ketenzorg valpreventie, hoe doen we dat?Valongevallen zijn een van de belangrijkste oorzaken van letsel bij ouderen. Gerichte valpreventie is essentieel. Hiervoor is samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn van groot belang.

Medische apps als hulpmiddel voor patiënten met moedervlekken: denkt u mee?

Voor een afstudeeropdracht is Erna van den Munckhof op zoek naar huisartsen die mee willen werken aan een onderzoek. Dit onderzoek gaat over medische apps als hulpmiddel voor patiënten met moedervlekken en is gericht op het beantwoorden van de vraag wat de best mogelijke positie kan zijn van SkinVision in de patiëntreis.  

Leefstijlcoaches GLI: CooL-programmaNegen enthousiaste leefstijlcoaches zijn met Synchroon een samenwerking aangegaan, om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) op basis van het CooL-programma in onze regio aan te bieden.

Scholing nieuwe NHG standaard DM2 georganiseerd door Synchroon

Zoals het er nu uitziet, wordt de nieuwe NHG-standaard DM2 na de zomer gepubliceerd. In de nieuwe standaard komt waarschijnlijk een grote medicamenteuze wijziging, waar naar verwachting veel vragen over zullen komen.

Aanvraag voortgezette COVID-nazorg kan via DICO longarts

Voor sommige COVID-patiënten is gedurende langere tijd nazorg nodig. De zorgverzekeraars verlangen hiervoor een verwijzing van een longarts waarbij sprake dient te zijn van objectiveerbare longschade. Om dit verwijsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk belasting van de longpoli is een transmuraal protocol opgesteld.

Aanvullende afspraken kuitvene trombose en tromboflebitis: wijziging per 1 april

Afgelopen jaar werden met de internisten en radiologen van Bernhoven reeds afspraken gemaakt over het moment van echodiagnostiek bij verdenking diepe veneuze trombose (DVT) en het gebruik van antistolling in afwachting van deze diagnostiek. In aanvulling hierop zijn afspraken gemaakt indien er bij deze diagnostiek geen diepe veneuze trombose, maar kuitvenetrombose of tromboflebitis gevonden wordt.

Project Transmurale keuzehulpen verlengd

Vanaf september 2020 werd de pilot 'keuzehulp liesbreuk in de huisartspraktijk' uitgebreid met een aantal nieuwe transmurale keuzehulpen. De in het project participerende praktijken konden ook gebruik gaan maken van de keuzehulpen trommelvliesbuisjes, keelamandelen kinderen en volwassenen en heftig menstrueel bloedverlies.

Verbeteringen kwaliteitshandboek iProva

De laatste tijd zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in het kwaliteitshandboek in iProva. Zo zijn de titels van documenten aangepast voor een betere vindbaarheid, kun je het smoelenboek raadplegen voor gegevens van je collega's in de regio en zijn de nieuwsbrieven toegevoegd.

Save the date: netwerkbijeenkomst, webinar en PsyHag scholing

Op 27 mei organiseert Zorggroep Synchroon een online netwerkbijeenkomst voor POH-jeugd in de regio Oss-Uden-Meierijstad. Op 25 mei en 3 juni vindt er een webinar plaats over 'Suïcidepreventie bij jeugd'. Op 22 april organiseert PsyHag een scholing met livestream.

Reorganisatie van de voordeur van GGZ-OB

Per 6 april start GGZ Oost Brabant in de regio Oss-Uden-Veghel met de Centrale Voordeur Volwassenenpsychiatrie.

Vervolgstap OPEN: aansluiting PGODe LHV heeft op 18 februari een uitgebreide update verzonden over welke stappen u als huisartsenpraktijk dient te zetten om een aansluiting tussen het HIS en Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO's) te realiseren. Dit geldt ook voor praktijken die al een patiëntenportaal hebben geïnstalleerd. De projectleiding van uw regionale coalitie wil u hierbij natuurlijk maximaal ondersteunen.

Hartfalen ketenzorg nu mogelijk voor alle praktijken: aanmelding gestart!

De afgelopen twee jaar hebben 11 Synchroon-praktijken een ketenzorgprogramma hartfalen gedraaid. De uitkomsten van deze pilot waren dusdanig positief (betere instelling op medicatie, lagere bloeddruk, minder heropnames bij in ketenzorg geïncludeerde patiënten) dat de zorgverzekeraars bereid zijn om deze zorg voor alle Synchroon-praktijken en -patiënten toegankelijk te maken. 

Maak gebruik van het vaatlab bij vermoeden claudicatio intermittens/perifeer arterieel vaatlijden

Sinds 1 januari 2020 is het vaatlab van ziekenhuis Bernhoven direct toegankelijk voor aanvragen Enkel/Arm index door de huisarts.

'Keer Diabetes2 Om' erkend als effectieve leefstijlbehandeling door RIVM

Op basis van wetenschappelijke resultaten is Keer Diabetes2 Om erkend door het RIVM als effectieve leefstijlbehandeling. Keer Diabetes2 Om is een leefstijlbehandeling ontwikkeld voor mensen die diabetes type 2 hebben. 

Ken jij alle geheimen van Mijn Gezondheid.net of Uw Zorg online?
Binnen Synchroon zijn we op zoek naar een enthousiaste praktijkmanager of praktijkondersteuner om collega's van andere praktijken met een patiëntenportaal te helpen bij de opschaling van hun digitale zorgverlening.

Tolkentelefoon

Nieuw: Intensieve chronische zorg poli (ICZP) in Bernhoven

Hebt u in uw praktijk een patiënt die op verschillende poli’s in Bernhoven en eventueel andere ziekenhuizen komt? Die baat heeft bij regiebehandeling, overleg, betere afstemming en saneren van polyfarmacie? Wij zien ze graag op de Intensieve Chronische Zorg Poli.

Nieuws over vergoedingen

Nieuwsupdate over no-show en corona, en over vergoeding van een DiCo en meekijkconsult

Langerhans: Protocol dexamethason en diabetes bij COVID-19

COVID-19 patiënten krijgen soms dexamethason toegediend in de thuissituatie. Ontregeling van bloedglucosewaarden kan bij diabetespatiënten het gevolg zijn. Ook kan bij iemand zonder diabetes (en dus zonder beschikbare bloedglucoseverlagende medicatie) een hyperglycemie ontstaan door gebruik van corticosteroïden zoals dexamethason.

Nieuwe GGZ-aanbieder in de regio

De behandelpoot van Indigo is over genomen door Centiv, een dochteronderneming van GGZ-instelling Vincent van Gogh.

Nieuwe vragenlijsten in Coordinate

Op verzoek van de POH-Jeugd zijn een aantal vragenlijsten aan Coordinate (KIS) toegevoegd. Het betreft de SDQ-P 4-16 en de SDQ-S 11-17.

Accreditatie POH-GGZ vanaf 1 juni verplicht

Vanaf 1 juni 2021 wordt deelname aan het kwaliteitsregister verplicht en moet je als POH-GGZ accreditatiepunten halen voor scholing, intervisie en netwerk / projecten.

Vergoedingen ouderenzorg

Er blijken onduidelijkheden te zijn over de declaratie van consulten en visites bij patiënten in de module kwetsbare ouderen. Hier leest u nogmaals de gemaakte afspraken.

Handreiking zorg rondom kwetsbare ouderen

Om de zorg rondom kwetsbare ouderen regionaal te organiseren zijn er enkele documenten samengesteld die als richtlijn dienen voor de (kwetsbare) ouderenzorg in de huisartsenpraktijken.

Nieuwe ACT-module in Minddistrict

Sinds kort is de catalogus van Minddistrict uitgebreid met een nieuwe module. Deze module is gebaseerd op de ACT methodiek en heeft als titel ‘Van klacht naar veerkracht’.

Pilot in de regio OUM van Welzijn op Recept

In samenwerking met de regionale welzijnsorganisatie Ons Welzijn start zorggroep Synchroon vanaf april 2021 (mits de coronarichtlijnen dit toelaten) op 2 tot 3 pilotlocaties met de aanpak van Welzijn op Recept. In diverse regio's in Nederland wordt deze aanpak al succesvol uitgevoerd en nu hebben ook in onze regio de gemeenten Meierijstad, Oss, en Landerd groen licht gegeven voor het starten van een pilot.

Project Wijkgerichte aanpak

Synchroon is in 2020 gestart met het VeZn-project wijkgerichte aanpak. Inmiddels heeft er een succesvolle start plaatsgevonden vanuit 8 verschillende huisartspraktijken verspreid over de regio OUM.

Rapportage fundusscreeningen

Sommige POH’s hadden vragen over de brief die ze kregen van de optometrist na de fundusscreening. Bijv. wat wordt er bedoeld met 'oproepen volgens protocol'? En als er staat 'eerder oproepen bij slechte instelling', wanneer is er dan sprake van een slechte instelling?

Belang voetzorg diabetespatiënt tijdens de lockdown

Belangrijk is dat POH-S en huisarts bij de patiënt erop aandringen de voetzorg niet af te zeggen of uit te stellen, maar gewoon door te laten gaan.

Aanvulling preferentiebeleid insulines 2021: overzicht preferente middelen

Omdat er nog onduidelijkheden zijn over het te voeren preferentiebeleid bij insulines in onze regio, nog onderstaande aanvulling.

OverigStageplek gezocht voor toekomstig praktijkmanager

LeefstijlOndersteuning bij het vinden van een passende sport
 

BernhovenContactgegevens wondverpleegkundige werkgebied Synchroon
 

OuderenzorgNieuwe programmaleider Ouderenzorg

GGZWachttijden GGZ: nieuwe online aanbieder; herijking GGZ-visie vanuit Synchroon

DiabetesPreferentiebeleid insuline

ScholingLangerhans Startcurus insuline

Financieel / BedrijfsvoeringInvulling secretariaat

Financieel / BedrijfsvoeringVoorbereiding aansluiting op PGO’s

Financieel / BedrijfsvoeringTransvorm

Financieel / BedrijfsvoeringLid van de Klankbordwerkgroep

Financieel / BedrijfsvoeringPOH-S zoekt baan voor 24 uur

Financieel / BedrijfsvoeringOnline inzage op thuisarts.nl

Financieel / BedrijfsvoeringWeSeeDo

Financieel / BedrijfsvoeringAstmamodule in Coordinate

Financieel / BedrijfsvoeringExclusie uit ketenzorg bij WLZ indicatie

Financieel / bedrijfsvoering

Ouderenzorg

Diabetes en hartfalenDiabetes en hartfalen

ScholingNascholing stoppen met roken

BernhovenPatiëntenstop vakgroep reumatologie tot 1 maart

KerstgroetKerstgroet namens Directie en team Synchroon

Financieel / BedrijfsvoeringVoorbereiding contracteren module ouderenzorg CZ en VGZ via zorggroep Synchroon
 

Financieel / BedrijfsvoeringEnquête één HIS in de regio

Financieel / BedrijfsvoeringSnuffelstage voor eerstejaarsstudenten

Financieel / BedrijfsvoeringZoom

Financieel / BedrijfsvoeringEnquête capaciteitsvraagstuk in de regio

KwaliteitiProva

LeefstijlDry January Challenge

LeefstijlVitamine D en Covid19

GGZKwaliteitsregister POH-GGZ verplicht vanaf 01-06-2021

Financieel / BedrijfsvoeringVertrek Pieter van Tiel uit huisartsenbestuur Synchroon

GGZKwaliteitsregister POH-GGZ verplicht vanaf 01-06-2021

Financieel / BedrijfsvoeringVGZ bijeenkomst voor huisartsen

Financieel / BedrijfsvoeringWord jij ons nieuw bestuurslid?

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

GGZPOH-jeugd

GGZ


 

Bereikbaarheid en behandelaanbod GGZ-Oost-Brabant

Financieel / BedrijfsvoeringVoortgang contractgesprekken CZ en VGZ

ScholingNog plaatsen vrij voor de casuïstiekbespreking Spirometrie op 3 december!

Financieel / BedrijfsvoeringZoom

COPD
COPD patiënt verwijzen naar ergotherapeut via KIS Coordinate
 

OPENDikke taart te winnen!

BenhovenLaboratoriumaanvragen thuisprikken

BernhovenVerwijzingen chronische moeheid

BernhovenAttentie voor Röntgen diagnostiek bij verdenking COVID

Financieel / BedrijfsvoeringEnquête capaciteitsvraagstuk in de regio

OPENVooruitblik aansluiting PGO’s

Diabetes MellitusMogelijke vervuiling metformine

COPDStoppen-met-rokencampagne ‘PUUR rookvrij’

iProva


App kwaliteitshandboek Iprova

iProvaSmoelenboek iProva

CVRMHartVaatHag adviezen voor CVRM zorg in COVID tijd

BernhovenTwee huisartsen gezocht voor de visitatie interne geneeskunde Bernhoven

BernhovenCardiale functie diagnostiek mogelijk in JBZ en informatie over reguliere zorg Bernhoven

BernhovenZorg dat u goed bereikbaar bent voor medisch specialisten

BernhovenProject over gezamenlijke besluitvorming bij oncologische patiënten

GGZReminder > Online kennismaking POH-GGZ-jeugd

GGZReminder > Online-GGZ-scholing

Zorgprogramma Diabetes MellitusUpdate zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Synchroon

Financieel / BedrijfsvoeringBBL Opleiding

BernhovenFundusscreening uitsluitend in Bernhoven

BernhovenNa ziekenhuis nu ook keuzehulpen bij huisarts

ScholingWijziging thema-avond Langerhans

ScholingSpirometrie scholingen

OPENCZ Declaratieproces OPEN

Diabetes MellitusOnline Nascholing voor hulpverleners en patiënten

Diabetes MellitusDiabeteszorg tijdens COVID-19 pandemie

OuderenzorgVerwijsroute geheugenpoli

GGZThuisarts.nl ook bij psychische klachten

BernhovenVerzoek bloeddrukmeting vanuit Bernhoven

BernhovenVerandering verwijzing diagnostiek diep veneuze trombose

BernhovenDoorsturen verrucae vulgares aangepast

Financieel / BedrijfsvoeringNo Show protocol ketenzorg gewijzigd

ScholingNieuw: Keer Diabetes2 Om Digitaal!

ScholingWDH: lidmaatschap/scholingen

Coordinate / e-HealthPatiënten app Engage beschikbaar

ScholingBijeenkomst Praktijkmanagers

ScholingWebinar Astma/COPD 19 november 2020

Nieuwsbrief JBZNieuwsbrief JBZ

ScholingStartcursus Insuline therapie in de eerste lijn

ScholingInformatie over Casuïstiekbespreking Spirometrie voor gevorderden

WebinarNieuwsbrief en Webinar PatientPlus

Financieel/BedrijfsvoeringStageplaats doktersassistent

BernhovenTerugverwezen patiënten includeren bij intake consult

BernhovenMogelijkheden Digitaal Advies Consult (DiCo) verder uitgebreid

OPENAanmelden regiobijeenkomst OPEN en declaratie zorgverzekeraars

Over SynchroonNieuw bestuurslid

WijkmanagementBijeenkomst pilot locaties

OuderenzorgScholing POH-ouderenzorg geannuleerd

GGZOnline kennismaking POH-GGZ

GGZOnline GGZ-scholing

In de media


Huisarts in de media

Financieel/BedrijfsvoeringZorginkoop 2021-2022 CZ

E-HealthICT infographic

E-Health

 

Beeldbellen met WeSeeDo (rectificatie

E-HealthOPEN: online inzage voor de patiënt

E-HealthLid ICT werkgroep

E-HealthScholing POH-Ouderenzorg

GGZCRAFT-aanbod Novadic-Kentron

GGZAanbod Corona nazorg vanuit Indigo

GGZSave the date - Netwerkbijeenkomst POH-jeugd i.s.m. Haspel en gemeente Oss

GGZSave the date - GGZ-kennisnetbijeenkomst

KwaliteitsdocumentenHandige zoekfunctie voor Synchroon protocollen gaat LIVE!!

COVID-19Aanvraag bonus voor zorgpersoneel vanaf 1 oktober mogelijk ​​​​​​​

AlgemeenContactgegevens personen

AlgemeenNu niet zwager

Algemeen
HUMO Nieuwsbrief

ScholingBBL opleiding doktersassistente

ScholingKaderartsen GGZ en Ouderenzorg

Bernhoven


Reumatologen zoeken enthousiaste huisarts

Coordinate/E-health​​​​​​​Beeldbellen met WeSeeDo

Diabetes MellitusKeer Diabetes2 Om

Diabetes MellitusDiabetische Voetpoli Bernhoven

Diabetes MellitusOogzorg in Covid tijd

Financieel/BedrijfsvoeringFinancieel/Bedrijfsvoering

​​​​​​​Nieuwe Key-POHNieuwe Key-POH

BernhovenVisitatie chirurgie

COVIDVoorbeelden en tips voor patiënten communicatie in coronatijd

COVIDWerving HEROES onderzoek

GGZAPK voor je relatie

WijkmanagementProject Wijkmanagement

GGZPOH-s-bijeenkomst regio Oss

OuderenzorgScholing POH-ouderenzorg

GGZGroepsaanbod Ons Welzijn voor psycho-sociale hulp

GGZSave the date: netwerkbijeenkomst

GGZSave the date: kennisnetwerkbijeenkomst

TBHZ / DROOM
Wijziging regeling insturen naar SEH

COVIDNazorg Covid

Zorggroep SynchroonInterne verhuizing

COPDCOPD Spirometrie in tijden van Corona 

ICT & eHealthInformatie betreft OPEN

ReumazorgReumatologie verwijzingen via DICO

COVID-19In 2020 geen prestatie verrekening indicatoren

COVID-19Onderzoek naar het gebruik van gesprekshulp behandelgrenzen

COVID-19Overzetten vitamine K antagonisten naar DOAC tijdens COVID-19 epidemie

COVID-19Bij niet-COVID verdachte personen geen mondkapjes in de huisartspraktijk gebruiken

COVID-19Nazorg

ECGTweede HartVaatHag ECG-cursus

GGZUitgestelde GGZ-zorg door Corona?

GGZTerug verwijzing GGZ-OB

OuderenzorgWijkmanagement

OuderenzorgGeriatrische revalidatie kan voortaan via SOG

OuderenzorgHerziene versie zorgstandaard dementie definitief

OuderenzorgConsultatie specialist ouderengeneeskunde

Zorgprogramma DMVanaf juni deelname aan Keer Diabetes2 Om weer mogelijk!

Zorgprogramma DMNoodzaak vermelding medisch noodzakelijke ambulante zorg

Zorgprogramma DMFormularium ter ondersteuning bij voorschrijven geneesmiddelen

Zorgprogramma DMHet rijbewijs en diabetes mellitus type 2

CoronaAccreditatie en herregistratie

ICT & eHealthPatiënten excluderen uit KIS Coordinate bij verhuizen (naar WLZ-instelling) of overlijden

CoronaHuisartsenzorg ten tijde van Corona

ICT & eHealthInformatie betreft OPEN

CoronaDiabetes tijdens Corona

Zorgprogramma DMPrismatraining

CoronaNAH zorg tijdens Corona

CoronaCorona-Co-assistenten pool

Zorgprogramma COPDKaderopleiding astma & COPD

Zorgprogramma CVRMRTA CVRM herzien

Zorgprogramma DMAfspraken Oudere DM2 patiënten

Zorgprogramma DMVergoeding voetzorg

Synchroon Zorg BV Jaarverslag 2019

18 april 2020

"Synchroon is een zorggroep in de regio Uden-Meijerijstad-Oss. Synchroon is een samenwerkingsverband van alle gevestigde huisartsen in deze regio. De aangesloten huisartsen onderkennen het belang van de versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn. Dit laatste is nodig om een antwoord te hebben op de stijgende zorgvraag, de te verwachte arbeidsmarktproblematiek en de stijgende zorgkosten."

Synchroon koers 2020-2025 'In gesprek met elkaar'

11 maart 2020

Met trots presenteren wij hier het nieuwe koersdocument 'Met elkaar in gesprek'.
De koers voor 2020-2025 is samen met de leden bepaald.

De basis voor deze koers wordt gevormd door de vijf kerntaken:

  • Verbeteren en borgen van kwaliteit van zorg
  • Faciliteren van meer dan alleen chronische zorg
  • Afstemming en overleg met huisartsenorganisaties in de regio
  • Kennis- en innovatienetwerk
  • Vertegenwoordiging in de regio van inhoudelijke zorgvraagstukken

Deze kerntaken vormen de basis voor het beleid en de activiteiten die door het bestuur,  de directie en de medewerkers van Synchroon worden uitgevoerd.

Arbeidsmarkt

27 februari 2020Opfris/herintreders cursus doktersassistenten.

Ouderenzorg

27 februari 2020Ouderenzorg

GGZ

27 februari 2020GGZ

CVRM

27 februari 2020CVRM

Nieuws

27 februari 2020Hieronder een overzicht om u op weg te helpen waar u uw vraag kunt stellen.

Agenda

27 februari 2020Ook dit jaar organiseert Synchroon weer verschillende scholingen.

COPD

27 februari 2020Synchroon is op zoek naar iemand die de kaderopleiding astma en COPD wil volgen.

Leefstijlactiviteiten

27 februari 2020Leefstijlactiviteiten

Diabetes

27 februari 2020Lees hier al het nieuws over Diabetes.

ICT & eHealth

27 februari 2020ICT & eHealth

Zorgprogramma GGZNieuws rondom GGZ

NieuwsBelangrijk!

AgendaAgenda

ICT & eHealthNieuws rondom ICT & eHealth

LeefstijlactiviteitenNieuws rondom Leefstijlactiviteiten

Zorgprogramma OuderenzorgNieuws rondom Ouderenzorg

Zorgprogramma CVRMNieuws rondom CVRM

Zorgprogramma DMNieuws rondom Diabetes Mellitus 2

Zorgprogramma DMNieuws rondom Diabetes Mellitus 2

NieuwsBelangrijk!

ICT & eHealthNieuws rondom ICT en eHealth
 

WerkafsprakenNieuws rondom de Regionale richtlijn Wondzorg

LeefstijlactiviteitenNieuws rondom leefstijlactiviteiten

Toekomst Bestendige HuisartsenzorgNieuws rondom Toekomst Bestendige Huisartsenzorg
 

Zorgprogramma OuderenzorgNieuws rondom Ouderenzorg

Zorgprogramma GGZNieuws rondom GGZ

Spirometrie Nascholingen 2019Graag brengen wij u onze spirometrie scholingen bij u onder de aandracht!

AgendaAgenda

NieuwsBelangrijk!

ZelfmanagementNieuws rondom Zelfmanagement

Zorgprogramma OuderenzorgNieuws rondom Ouderenzorg

Zorgprogramma GGZNieuws rondom GGZ

Zorgprogramma CVRMNieuws rondom CVRM

 

Zorgprogramma COPDNieuws rondom COPD

Zorgprogramma DMNieuws rondom Diabetes Mellitus 2

Subsidie voor Samen Beslissen in de eerste lijnZorginstituut Nederland kent subsidie toe voor Samen Beslissen in de eerste lijn

Grote subsidie voor eerstelijns keuzehulpen

 
Grote subsidie voor eerstelijns keuzehulpen

MasterClass Eerstelijns BestuurdersWij feliciteren.....

Leefstijl
Nieuwe leefstijlcoach voor CooL programma

Nieuwsberichten Palliatieve zorg

 

Nieuwsberichten Palliatieve zorg
 

Afsluiting project zelfmanagement


De afsluitbijeenkomst van het project zelfmanagement is verplaatst!

OPEN_eHealth: Inzage wordt heel snel vanzelfsprekend!


OPEN

 

Mijn GezondheidKompas NatuurlijkSamen!Nieuws over Mijn GezondheidsKompas NatuurlijkSamen!

 

Minddistrict


Minddistrict

WerkinstructieWerkinstructie consultatiegevers KIS

Update GGZHet laatste nieuws rondom GGZ.

Save the date!

 

HARTVERWARMEND, 2 oktober 2019 Lunteren

VerwijzingenVerwijzingen ketenpartners ketenzorg NEE

Werkinstructie Insight 1.3VitalHealth Insight

Philips Vitalhealth: Aankondiging over Internet ExplorerAankondiging van Philips Vitalhealth: Gebruik van Internet Explorer

Brabant Yoppers Parkinson Bewegingsdag


Bewegingsdag Brabant Yoppers

GGZNieuws omtrent GGZ

Diabetes Mellitus 2De Groninger huisartsen coöperatie heeft een zeer praktische richtlijn gemaakt over GLP1-RA in de eerste lijn. 

GLP1-RA richtlijn voor de eerste lijn

De Groninger huisartsen coöperatie heeft een zeer praktische richtlijn gemaakt over GLP1-Ra in de eerste lijn. 

Save the date! Workshop Personeelsmanagement, 'Vanuit P&O-basics naar strategie in de (huisartsen)praktijk'

Terugkoppeling Denksessie 1 Koers, april 2019

Internationaal Forum over kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorgIn maart 2019 reisden we, met 18 professionals van Bernhoven en Synchroon, naar Glasgow, Schotland (SEC Centre) voor het internationale forum over kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg.

CVRMOp 2 april jongstleden zag de nieuwe multidisciplinaire richtlijn CVRM het levenslicht.

GGZEr is een onderzoek gedaan naar de samenwerking huisartspraktijken en GBGGZ.

Leefstijlprogramma'sPrisma interactief educatieprogramma voor DM2 en CVRM patiënten.

Handleiding InsightVorig jaar is er gecommuniceerd dat het KIS een nieuwe datatool bevat, namelijk Insight. Wij zien dat u tot op heden deze functie nog niet of nauwelijks heeft gebruikt.

OuderenzorgVoor deelname aan de collectieve aanpak ouderenzorg is het vereist om een beperkt aantal onderdelen van de ouderenmodule in het KIS te registreren. 

Save the date!In NatuurlijkSamen (e-Vita) zijn nu 1117 patiënten geïncludeerd.

Nadiya (23) uit Oss is bang voor zichzelfNadiya (23) uit Oss is bang voor zichzelf: ‘Ik voel dat ik dringend échte hulp nodig heb’

Huisartsen: ‘Het loopt spaak in de jeugdzorg’

Huisartsen zwijgen niet langer, zij maken zich ernstige zorgen over de groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg.

Webinar Keer Diabetes2 OmOp vrijdag 3 mei om 10:00 uur organiseren we voor het eerst een online informatiebijeenkomst in een professionele studio over Keer Diabetes2 Om.

FundusscreeningVeranderingen in Fundusscreening.

Voetpoli BernhovenOver het algemeen zijn de huisartsen en POH’s in de regio tevreden met de voetpoli in Bernhoven.

VoetzorgVeranderingen in de voetzorg.

De oudere diabetes patiëntUit onderzoek blijkt dat 20 % van alle DM2 in de eerste lijn patiënten ouder dan 70 jaar worden overbehandeld.

Diabetes in remissieWanneer is er sprake van Diabetes in remissie?
Wanneer is er sprake van een langdurige remissie (> 5 jaar) van DM2?

Demedicaliseren bij DM2De grootste gezondheidswinst bij diabetes is haalbaar door leefstijlinterventies.
Deze leefstijlinterventies worden dan ook volop ingezet bij de behandeling van diabetes.

Keuzetabel Standaard DM2 2018Een DM2 patiënt slikt 2 soorten tabletten (metformine en sulfonylureumderivaat, zoals gliclazide) in de maximale dosering, maar krijg mijn bloedsuiker niet goed onder controle. Wat zijn nu de verschillende mogelijkheden?

NPH eerste keus bij start insuline, Lantus moet worden omgezetDM2 patiënten die gaan starten met insuline komen in 80% van de gevallen uit met NPH-insuline (insulatard). Dit is dan ook de eerste keus van de NHG en Synchroon als een pt gaat starten met insuline.

Omzetting Lantus naar Abasaglar of NPH-insulineVGZ en CZ voeren per 1-3-19 een preferentiebeleid voor Abasaglar ipv Lantus.
 

De nieuwe standaard DM2 2018In 2018 is door de NHG een nieuwe standaard Diabetes uitgebracht. In deze standaard is er in stap 3 en 4 van het medicatie stappenplan alternatieve medicatie toegevoegd.

Sandwichscholing van 21 februari jl.


Op 21 februari heeft de eerste Sandwichscholing plaats gevonden van dit jaar. Het thema was deze keer Diabetes Mellitus II. Zowel de middag als de avond zijn door POH's en huisartsen goed bezocht!! 

Regionaal vernieuwingsplatformWerken aan gedeeld toekomstperspectief met concreet uitvoeringsplan

 

Vraag en aanbodVraag en aanbod POH

 

Nieuwe appNieuwe app voor waarneming huisartsen

Samenwerking met AuxilioSynchroon werkt samen met Auxilio om gebruik te kunnen maken van een flexpool
 

VergoedingenVergoeding van de stageplaats

Opleidingsplaatsen


Opleidingsplaatsen gezocht
 

Plan van aanpakAanpak arbeidsmarktproblematiek door Synchroon

ArbeidsmarktproblematiekDreigend tekort huisartsen en ondersteunend personeel huisartspraktijk 

Fysiotherapeutische behandeling COPD vanuit de basisverzekering 2019Fysiotherapeutische behandeling COPD vanuit de basisverzekering 2019

Inhalatie-instructieInhalatie-instructie workshop

ACOS: 'Dubbel-diagnose', dubbel lastigACOS: 'Dubbel-diagnose', dubbel lastig

Workshop Exacerbatiemanagement bij COPDWorkshop Exacerbatiemanagement bij COPD door Paula Koenders en Huib ter Steeg

Opnames wegens acute exacerbatie COPDOpnames wegens acute exacerbatie COPD

Sandwichscholing COPD druk bezocht!Sandwichscholing COPD

Huisartsen en cardiologen Bernhoven slaan handen ineen voor hartfalenpatiëntHuisartsen en cardiologen Bernhoven slaan handen ineen voor hartfalenpatient.

Oproep Stageplaatsen gezocht!

Stageplaatsen gezocht! 

Kaderartsen gezocht!

Kaderartsen gezocht!

 

Nieuws rondom kwaliteit

Nieuws rondom kwaliteit 

Nieuws rondom Leefstijlactiviteiten

Nieuws rondom leefstijlactiviteiten


  

Save the date!

Save the date!Donderdag 14 maart 2019 Apen en dokters zijn ook maar mensen 

Woensdag 19 tot vrijdag 21 juni 2019 Bernhoven Breed editie 2019Maandag 25 november 2019
Symposium van het regionale dementie netwerk.

 

Nieuws rondom Ouderenzorg


 


Nieuws rondom ouderenzorg

 

Nieuws rondom GGZ


Nieuws rondom GGZ

 

Nieuws rondom e-Health

Nieuws rondom e-Health
 

Nieuws rondom DiabetesNieuws rondom Diabetes
 


 

  

Nieuws rondom CVRM

Nieuws rondom CVRM

 


  
 

Nieuws rondom AVG - Portaal PrivacyZorg

Nieuws rondom AVG - Portaal PrivacyZorg

PrivacyZorg zorgt voor een collectief abonnement (dat door Synchroon betaald wordt) rondom
informatiebeveiliging en privacy (AVG wetgeving).
 

Publicatie in het hoogstaande tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases

Succesvolle samenwerking 1e en 2e lijn: cardiovasculaire screening reumatoïde artritis patiënten, gepubliceerd in het hoogstaande tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases

Ieder zijn eigen recept voor persoonsgerichte zorg

Twaalf huisartspraktijken van zorggroep Synchroon hebben in de eerste helft van 2017 de volgende stap gezet in persoonsgerichte zorg, ondersteund door Vilans. Iedere praktijk stelde zijn eigen doelen op, passend bij de eigen ambities en ervaringen. De rode draad was de introductie van een patiëntenportaal dat gekoppeld is met het keteninformatiesysteem. Wat is er bereikt en geleerd? De project leiders, een POH en een patiënt blikken terug.

Haarscherp zorgprofiel per wijk in Oss

Gezamenlijk vormen de wijken van een gemeente vaak een lappendeken. Hoe kunnen per gebied de specifieke zorg-, welzijns- en woonbehoeften worden blootgelegd met als uiteindelijk doel de bevolking maatwerk te bieden in de vorm van goede en betaalbare zorg in de buurt? Steeds meer ROS’en en partnerorganisaties bundelen hiertoe gegevens uit een groot aantal bronnen.

Zelfmanagement in de praktijk

Werken met een individueel zorgplan is voor zorgverleners in de praktijk lastig. Dat blijkt uit een project van zorggroep Synchroon in samenwerking met Vilans en IQ Healthcare op het gebied van zelfmanagementondersteuning bij diabetespatiënten.

 

 

Brabants Dagblad - Werk in de Zorg: Hedi ter Braak

Lees in de serie 'Ik werk in de zorg' over Hedi ter Braak, manager bij Zorggroep Synchroon.

Kwaliteitstraject voetzorg Zorggroep Synchroon

Synchroon heeft een onderzoek gedaan, in samenwerking met de podotherapeuten uit de regio, met als doel om helder te krijgen of de inclusie van patiënten in een zorgprofiel binnen Synchroon goed verloopt en wat de prevalenties zijn van de zorgprofielen van de populatie in de eerstelijns DBC DM2 van Synchroon.

Wetenschappelijk onderzoek: samenwerking met Radboud UMC

Zorggroep Synchroon werkt samen met Radboud UMC. De data van zorggroep Synchroon worden anoniem voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt door Methodologie, Informatie Management en Statistiek (MIMS), onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van het Radboud UMC. Deelnemende praktijken hebben toestemming gegeven om de data anoniem voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken door MIMS.

Regionaal Palliatief Adviesteam Oss-Uden-Veghel van start

Sinds januari dit jaar is vanuit ziekenhuis Bernhoven in Uden het Regionaal Palliatief Adviesteam Oss-Uden-Veghel van start gegaan. Binnen Bernhoven was al enkele jaren een palliatief team actief, maar dit jaar is de stap naar transmuraal werken gezet: professionals van de regio adviseren professionals in de regio over palliatieve zorg. "Als ziekenhuismuren wegvallen, worden de adviezen beter."