Contactgegevens personen

Inhuur personeel en advies

Zorggroep Synchroon
Telefoon 085 - 05 10 770
E-mail: info@synchroon.info

Mevrouw J. Wolffenbuttel, directeur bedrijfsvoering
Telefoon 06 - 51 69 20 02
E-mail: j.wolffenbuttel@synchroon.info  

De heer M. Rubens, medisch directeur
Telefoon 06 - 57 55 28 14
E-mail: m.rubens@synchroon.info

Mevrouw M. van Genderen, bestuurssecretaris
Telefoon 06 - 48 19 75 59
E-mail: m.vangenderen@synchroon.info   

Mevrouw L. van Asseldonk, Staffunctionaris, is te benaderen voor vragen over het KIS - Coordinate, Engage, Kwaliteitsbeleid Chronische Zorg, VVR-Restyle en OPEN.
Telefoon: 06 -  53 32 80 24.
E-mail: l.vanasseldonk@synchroon.info

Mevrouw M. Schmeits, Staffunctionaris Synchroon, is te benaderen voor vragen over o.a. iProva, KIS, Coordinate/Engage, Zelfmanagement en Wachtkamerschermen.
Telefoon: 06 - 22 81 86 19.
E-mail: m.schmeits@synchroon.info 


Mevrouw M. Luiken, secretaresse
E-mail: m.luiken@synchroon.info

Mevrouw D. van den Broek, secretaresse
E-mail: d.vandenbroek@synchroon.info

Mevrouw S. van der Venne, secretaresse
E-mail: s.vandervenne@synchroon.info

Mevrouw A. Clement, programmaleider GGZ en ouderenzorg en projectleider wijkgericht werken
Telefoon 06 - 39 44 55 66
E-mail: a.clement@synchroon.info

Mevrouw M van den Broek, medewerker kwaliteit, is te benaderen voor vragen over kwaliteitsmanagementsysteem iProva en scholingsbeleid.
Telefoon: 06 - 22 34 18 45
E-mail: m.vandenbroek@synchroon.info

Mevrouw S. Kester, extern adviseur Eerstelijns Servicepunt, is te benaderen voor vragen over project ToekomstBestendige HuisartsenZorg.
E-mail: s.kester@eerstelijnsservicepunt.nl
 

Kaderartsen

Mevrouw M. Becht
Telefoon: 0412 - 63 11 23
Email: iemhof@hetnet.nl
Mevrouw H.M. van Doorninck
Telefoon: 0413 - 29 29 22
Email: h.vandoorninck@synchroon.info
 

Mevrouw M. Kranen
Telefoon: 040 - 71 16 810
Email: m.kranen@sge.nl

De heer M. Rubens
Telefoon: 073 - 54 79 593
Email: m.rubens@synchroon.info  
De heer K.W.F. Tersmette
Telefoon: 0413 - 47 25 30
Email: ktersmette@ezorg.nl
Mevrouw K.F.J. van Veen-Jans
Telefoon: 0413 - 27 12 51
Email: karin.v.veen@kpnmail.nl

De heer R.A.M. Besselink
Telefoon: 0486 - 41 13 21
Email: r.besselink@ezorg.nl
De heer G.J. van Holten
Telefoon: 0412 - 62 46 59
Email: gj.vanholten@gmail.com
Mevrouw P. Moazzeni
Telefoon: 073 - 54 92 339
Email: pmoazzeni@poolster.info  
De heer S.E.M. Konijnenberg
Telefoon: 073 - 54 74 640
Email: praktijk@dokterkonijnenberg.nl


Werkgroepen

Voorzitter mevrouw N. Thys
Telefoon: 0413 - 36 70 11
Email: nthys@huisartsenhetven.nl
Voorzitter mevrouw H.M. van Doorninck
Telefoon: 0413 - 29 29 22
Email: h.vandoorninck@synchroon.info
Voorzitter de heer M. Rubens
Telefoon: 06 - 57 55 28 14
Email: m.rubens@synchroon.info
Voorzitter mevrouw A. Clement
Telefoon 06 - 39 44 55 66
Email: a.clement@synchroon.info
Voorzitter mevrouw A. Clement
Telefoon 06 - 39 44 55 66
Email: a.clement@synchroon.info
Voorzitter de heer F. van Summeren
Telefoon 06 - 46 61 84 66
Email: kis@synchroon.info
Voorzitter de heer A.M.G.M.F. Hoevenaars
Telefoon: 0413 - 26 23 67
Email: amgmf.hoevenaars@home.nl