5 Regioprojecten TBHZ

5 Regioprojecten Toekomstbestendige Huisartsenzorg:

In de huidige tijd is het gebruik van data voor monitoring van zorg mogelijk en zinvol.
Data geven inzicht in organisatie, proces en resultaat van de huisarts praktijk.
Er zijn diverse mogelijkheden om zelf rapporten uit te spoelen uit HIS en KIS.
Aanvullende rapportages van HOV-HAP, zorgverzekeraar zijn beschikbaar : prisma, doelmatig voorschrijven en gebruik van middelen, zorgdomein, Calculus over financiën, enz. enz.

Doelstelling: Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg voor alle geleverde zorg van een huisartspraktijk. De bedoeling is dat bij huisartsenbezoeken deze informatie gebruikt wordt om de kwaliteit van zorg te bespreken en te verbeteren.

Doelstelling Hartfalen project Synchroon – Bernhoven:
Adequate en optimale diagnostiek en behandeling van patiënten met hartfalen door samenwerking tussen 1e en 2e lijn ( 1 ½ lijn).
10 Pilot huisartsenpraktijken gaan van start met dit project.
Scholing is medio 2017 verzorgd, toelichting aan praktijken over onder meer de werking van het KIS is 19 april geweest.
Uniek in NL is dat zowel de specialisten als de huisartsen in het KIS werken! Dit is door VitalHealth speciaal voor ons gebouwd.
Doelstelling Regionaal Transmuraal Palliatief Advies Team (PAT):
Het gezamenlijk met Bernhoven en VTT organisaties inrichten en bemensen van het PAT dat in de regio Oss-Uden-Meijerijstad ondersteuning kan bieden bij alle vragen betreffende palliatieve zorgverlening. Het PAT wordt nu erg laat ingeschakeld, vaak pas in de laatste paar dagen van iemands leven. Terwijl de palliatieve fase het laatste jaar betreft en daar mogelijk al een bredere rol voor het PAT is weggelegd.
Er is scholing geweest in februari, er wordt gesproken over inzet PAT in verband met terugdringen zorg aan veelgebruikers in Bernhoven, er bestaat de mogelijkheid van het starten van PATz groepen (zie bijlage).
Er zijn 2 kaderartsen palliatieve zorg Karin van Veen en Rob Besselink.
Een derde kaderarts palliatieve zorg wordt momenteel opgeleid Mariëlle van Cromvoirt.

Doelstelling regionaal PGO:
Synchroon gelooft er in dat een directe benadering van consumenten (lees: e-Vita gebruikers) de toekomst heeft.
Meer zelfmanagement bestaat uit de component gedragsverandering maar ook uit ondersteuning door e-Vita van logistieke zaken zoals afspraakherinneringen, consultvoorbereiding: invullen vragenlijsten, werken met doelen etc. Hierdoor krijgt het contact tussen professional en patiënt meer diepgang. De samenwerkingsrelatie wordt versterkt.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn er twee zaken nodig:

  • Doorontwikkeling e-Vita
  • Implementatie, het activeren van consumenten
Een poule van waarnemend personeel voor de huisartspraktijk die de DROOM regio kennen en de werkwijze die afgesproken is.
ICT is een database waarin kandidaten staan met hun CV en competenties.
Zoek en vraagfunctie voor huisartsen die een kandidaat zoeken voor huisarts, POH of assistente. Eventueel toegang tot app-groep voor snel contact leggen.
Synchroon zorgt voor platform en denkt met huisartsen na over wie in de poule kunnen.
Eventuele nascholing van kandidaten loopt ook via Synchroon.
Inmiddels uitgebreid met nadenken over regionale arbeidsmarktontwikkeling: lidmaatschap Transvorm (RAAT) en mogelijkheid voor HA praktijken om gratis vacatures te plaatsen.