Op donderdag 6 december jl. hebben we een deadline bepaald voor wat betreft het TBHZ project. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding kunt u tot uiterlijk 31 januari 2019 indienen. Alles wat na deze datum binnen komt kan helaas niet meer uitbetaald worden!

Wat is het vergezicht van de regiovisie voor de patiënt? Doelstelling is het verhogen van de zorgkwaliteit. We willen dit bereiken vanuit het uitgangspunt dat iedere patiënt de aandacht en tijd moet krijgen die nodig is. De verwachting is dat dit leidt tot doelmatiger doorverwijzen, diagnostiek aanvragen en medicatie voorschrijven, resulterend in lagere zorgkosten op regio niveau. Lees meer >

Of bekijk de 5 regioprojecten van TBHZ >

Verandering naar meer gezonde leefstijl kan positief effect hebben op chronische ziekten. Synchroon hecht dan ook veel waarde aan het aanbieden van leefstijlprogramma’s aan chronische patiënten. Lees meer en/of download de wachtkamerschermen >