Organisatie

Samen werken aan de beste (chronische) zorg die past bij de persoonlijke situatie van onze patiënten.

Zorggroep Synchroon is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden- Meierijstad. Als zorggroep zetten wij ons in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit en efficiënt georganiseerd. En dichtbij huis.
 
Patiënten met een (chronische) ziekte hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio. Zo kunnen we er samen met de patiënt voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij ieders persoonlijke situatie.
 
De totale zorg die de patiënt nodig heeft, met de bijbehorende zorgafspraken, hebben we voor diverse ziektebeelden uitgewerkt in zorgprogramma's en samenwerkingsafspraken.

Onze zorgprogramma's

  Diabetes Mellitus type 2   COPD   CVRM   GGZ   Ouderenzorg

Zorggroep Synchroon is geen zorginstelling. De patiëntenzorg vindt plaats in en vanuit de individuele huisartsenpraktijken.