Onze visie

Synchroon Zorg B.V., hierna Synchroon genoemd, is een zorggroep in de regio Uden-Meijerijstad-Oss. Synchroon is een samenwerkingsverband van alle gevestigde huisartsen in deze regio.

De aangesloten huisartsen onderkennen het belang van de versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn. Dit laatste is nodig om een antwoord te hebben op de stijgende zorgvraag, de te verwachte arbeidsmarktproblematiek en de stijgende zorgkosten. We vinden het van belang dat de eerstelijnszorg, en meer specifiek de huisartsenzorg, toegankelijk blijft voor alle  267.306 patiënten die zijn ingeschreven bij de bij Synchroon aangesloten huisartsenpraktijken. Synchroon heeft als doelstelling het organiseren en contracteren van (chronische) zorg.

Synchroon ondersteunt en faciliteert regionale en lokale samenwerkingsverbanden. Wij vervullen een brede rol in de regio. Thema’s die regionaal in 2020 nadrukkelijk aandacht hebben gehad sluiten aan bij de thema’s in het onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 - 2022. Het betreft meer tijd voor de patiënt, zorg op de juiste plaats, zorg voor kwetsbare groepen en versterking van de regionale organisatiegraad.

Kerntaken

De kerntaken van Synchroon zoals weergegeven in onderstaand schema zijn voor de huisartsen herkenbaar. De invulling van de kerntaken vraagt om zorgvuldige communicatie en afstemming met de aangesloten huisartsen.