Verwijspunt GGZ-zorg: de eerste ervaringen

26 september 2022  |   in GGZ

Half juni 2022 is Wijzer GGZ van start gegaan met een enthousiaste aftrapbijeenkomst. Van begin af aan weet een grote groep huisartsen en POH-GGZ ons te vinden voor een verwijsadvies. In dit artikel brengen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: zo kunnen vanaf nu ook andere verwijzers, bijvoorbeeld uit de BGGZ, een beroep ons doen.

Wat doet Wijzer GGZ?

Wijzer GGZ brengt advies uit bij het doorverwijzen van een patiënt naar de basis ggz, specialistische ggz, het sociaal domein of een passend alternatief. We denken mee en geven advies als de geïndiceerde plek niet meteen beschikbaar is. Denk hierbij aan het sociaal domein, groeps- en vaardigheidstrainingen en niet-vergoede zorg. Dit kan fungeren als vervanging dan wel overbrugging. Er kan ook een advies uitgebracht worden voor second best behandeling.

Hoe gaat het nu?

Van begin af aan weet een grote groep huisartsen en POH-GGZ Wijzer GGZ te vinden voor een verwijsadvies. Over het algemeen goede en terechte vragen, waar op deskundige wijze een antwoord op is gegeven.

Het werd wel duidelijk dat soms de verwachtingen van de aanvrager te hoog gespannen waren, want ook Wijzer GGZ kan helaas niet om de wachtlijsten heen. Wel kunnen wij ertoe bijdragen dat de patiënt eerder op de juiste plek de juiste hulp krijgt. Zwaar waar moet, licht waar kan. Juist daarin kan Wijzer GGZ veel betekenen.

Evaluatie en verbetering

Na analyse van de eerste ervaringen en wensen uit het veld hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd:

  • Het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend is vervallen. We blijven bereikbaar op maandag van 14.00-16.00 uur en op woensdag van 13.00-15.00 uur.
  • De leeftijdsgrens is verlaagd van 23 naar 18 jaar.
  • Naast huisartsen en POH-GGZ kunnen nu ook andere verwijzers een beroep op ons doen voor advies bij een verwijzing (denk aan de collega's uit de BGGZ)
  • Het online informatieaanbod wordt uitgebreid: zo worden er op korte termijn tips voor overbruggingscontacten en relevante zelfmanagementtrainingen in de regio op de website van Wijzer GGZ geplaatst en wordt de online sociale kaart uitgebreid. 

Contact

Aanvraagformulier verwijsadvies  Spreekuurtijden en -contactgegevens