Start regionaal verwijspunt GGZ-zorg

17 februari 2022  |   in GGZ

In het voorjaar van 2021 heeft Synchroon een enquête uitgezet onder de huisartsen en de POH-GGZ. De uitkomsten van deze enquête gaven input aan verder GGZ-beleid door Synchroon. Als voornaamste probleem werd genoemd de oplopende wachttijd binnen het hopeloos verstopte GGZ-verwijsproces in de regio.

Synchroon is daarom op zoek gegaan naar passende oplossingsrichtingen van dit ernstige knelpunt. In deze zoektocht zijn we in contact gekomen met Provico, in de regio Noord-Limburg, waar enige tijd terug is gestart met een transferpunt. Dit succesvolle voorbeeld lijkt goed toe te passen in onze regio. 

GGZ Oost Brabant en Zorggroep Synchroon hebben een VEZN-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen, om samen zo'n verwijspunt op te zetten voor onze regio. We hopen dat we met dit verwijspunt het verstopte verwijsproces wat vlot kunnen trekken en de verwijzers kunnen ontzorgen of op z'n minst ondersteunen.

Hoe werkt het?

Huisartsen en POH-GGZ kunnen een beroep doen op het verwijspunt om advies te krijgen over een verwijzing van GGZ-problematiek bij volwassenen (vanaf 23 jaar). Het verwijspunt denkt mee, adviseert over wachttijden en over second-best opties.

Gaandeweg streven we ernaar het aanbod uit te breiden voor verwijzers vanuit andere domeinen en voor meer leeftijdsgroepen. Let wel: het verwijspunt neemt de verwijzing niet over.

Doelstellingen

Het Verwijspunt zal door twee POH-GGZ bemand worden en heeft o.a. de volgende doelen:

  • voorkomen dat patiënten op de verkeerde wachtlijst terecht komen
  • aanwezige capaciteit in de regio in kaart brengen en optimaal benutten
  • een online beschikbare overzichtelijke sociale kaart van aanwezig behandel- en begeleidingsaanbod vanuit het sociale, medische en welzijnsdomein
  • een online beschikbaar overzicht van in de regio aanwezig aanbod op het gebied van secundaire preventie, e-health en zelfmanagement
  • overzicht van de diverse wachtlijsten bij SGGZ, GBGGZ-zorgaanbieders en welzijn.

Vervolg

We verwachten dat het verwijspunt in het voorjaar van 2022 te raadplegen is. Er wordt dan een informatiebijeenkomst georganiseerd.  Als u al eerder meer informatie over dit nieuwe project wilt en/of input wilt geven, kunt u contact opnemen met Beatrijs Boersema, bestuurslid Synchroon en/of Anja Clement, projectleider:


06 - 3944 5566