Over Synchroon

Samen werken aan de beste (chronische) zorg
die past bij de persoonlijke situatie van onze patiënten.

 
Zorggroep Synchroon is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden- Meierijstad.
 
Als zorggroep zetten wij ons in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit en efficiënt georganiseerd. En dichtbij huis.
 

"Zorg bij u in de buurt"

 
Patiënten met een (chronische) ziekte hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio. Zo kunnen we er samen met de patiënt voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij ieders persoonlijke situatie.
 
De totale zorg die de patiënt nodig heeft, met de bijbehorende zorgafspraken, hebben we voor diverse ziektebeelden uitgewerkt in een zorgprogramma.
 
Er is een uitgewerkt zorgprogramma voor patiënten met diabetes mellitus type 2, patiënten met COPD (chronisch obstructief longlijden) en CVRM (risico op hart- en vaatziekten). Ook binnen de GGZ en ouderenzorg zijn samenwerkingafspraken gemaakt.  
Graag vertellen wij u op deze website meer over onze zorgprogramma's voor:

U leest  over de belangrijke rol die u/ de patiënt zelf heeft bij de behandeling.
En wij informeren u over websites met betrouwbare, interessante en praktische informatie en tips.

Ook informeren wij u over de afspraken die binnen de GGZ en ouderenzorg zijn gemaakt.