Organisatiestructuur

Alle huisartsen in de regio Oss-Uden-Meierijstad hebben zich aangesloten bij het samenwerkingsverband Synchroon.
 
Het samenwerkingsverband Synchroon bestaat uit twee organisatieonderdelen:
1. Zorggroep Synchroon
2. Vereniging Synchroon

Zorggroep Synchroon regisseert en faciliteert (chronische) zorg in de regio Oss-Uden-Meierijstad.
De huisartsen zetten zich in om patiënten  de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit, efficiënt georganiseerd en dichtbij huis.
 
De totale zorg is voor een aantal ziekte uitgewerkt in een regionaal zorgprogramma, daarnaast worden er over veel ziekte samenwerkingsafspraken gemaakt met specialisten van Bernhoven en andere zorg professionals. Alle onderzoekers en zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn, werken hieraan mee.
 
Zorggroep Synchroon is geen zorginstelling. De patiëntenzorg vindt plaats in en vanuit de individuele huisartsenpraktijken.

 De Raad van Commissarissen van Zorggroep Synchroon bestaat uit de volgende drie personen:
 • Dhr. L. Kliphuis, voorzitter
 • Dhr. S.W. Rouwhorst, algemeen lid
 • Mw. R. van Zanten, algemeen lid.

Zorggroep Synchroon heeft een bestuur bestaande uit vier huisartsen, te weten:
 • Dhr. A.M.G.M.F. Hoevenaars, voorzitter
 • Mw. J.P.M. Bouma – van der Ploeg, secretaris
 • Dhr. P.J. van Tiel, algemeen lid
 • Mw. F. Zegers, algemeen lid.

Zorggroep Synchroon heeft een directie bestaande uit 2 personen, te weten:
 • Dhr. A.M.G.M.F. Hoevenaars, medisch directeur
 • Mw. H.M. ter Braak, directeur bedrijfsvoering

Vereniging Synchroon behartigt de belangen van alle huisartsen in de regio Oss-Uden-Meierijstad op het gebied van  huisartsenzorg.
Op deze manier willen wij de regiefunctie van de huisarts binnen de  huisartsenzorg waarborgen en waar mogelijk aanscherpen of verbeteren.
 
De Vereniging treedt op als gespreks- en onderhandelingspartner van haar leden voor onderwerpen op het gebied van regionale huisartsenzorg. Denk aan overleg met zorgaanbieders in de regio.
 
Het bestuur van Vereniging Synchroon bestaat uit vier huisartsen, te weten:
 • Mw. I.A.W.A. van Thiel, voorzitter
 • Mw. J.P.M. Bouma – van der Ploeg, secretaris
 • Dhr. A.M.G.M.F. Hoevenaars, algemeen lid
 • Dhr. J.J.A. van der Heijden, algemeen lid.