Onze visie

Als je getroffen wordt door een ziekte, waarvan je niet meer (helemaal) beter wordt, dan krijg je vaak te maken met meerdere onderzoekers, behandelaars en zorgaanbieders.
Al deze deskundigen werken vanuit hun eigen specialisme, en geven de patiënt adviezen, instructies en informatie mee.
Maar is alle geboden zorg van goede kwaliteit? Zijn de behandelingen en adviezen goed op elkaar afgestemd? En is er aandacht voor de inbreng van de patiënt?


In 2007 heeft een groep gevestigde huisartsen in de regio Oss-Uden-Meierijstad besloten om samen aan de slag te gaan met de zorg voor patiënten met een chronische ziekte. Zij hebben Zorggroep Synchroon opgericht. Met de bedoeling om samen met andere zorgverleners die ook een rol spelen bij deze behandelingen, de best mogelijke zorg te bieden. Dichtbij huis. Met aandacht voor kwaliteit en efficiency. En met de huisarts als zorgregisseur.

Bij de behandeling en begeleiding van patiënten heeft de huisarts een belangrijke, centrale rol.
De patiënt vindt de zorg voor zijn ziekte met de verschillende onderdelen (zoals medicijnen, voeding, beweging) vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk.
Als een medisch deskundig regisseur ziet de huisarts er op toe dat iedere patiënt die zorg krijgt die hij nodig heeft. Ook wanneer het aantal zorgverleners toeneemt. En vooral ook wanneer de patiënt zich onzeker of afhankelijk voelt.


De huisarts doet dit in nauw overleg met de patiënt en heeft een open oor voor diens ervaringen en wensen.
Samen houden ze de zorgtouwtjes in handen.
 
Immers, de huisarts
  • heeft een spilfunctie in het Nederlandse zorgstelsel
  • kent de patiënt, met ál zijn medische problemen, en kent zijn thuissituatie
  • is het verzamelpunt van alle informatiestromen
  • is ook kundig op het gebied van chronische zorgverlening
  • heeft in zijn praktijk een team van professionele ondersteuners om zich heen
  • kent de andere zorgverleners met wie de patiënt te maken heeft, uit de eerste én de tweede lijn
 

Vanuit onze centrale positie willen wij als huisartsen van Synchroon de samenwerking met regionale zorgaanbieders verbeteren en versterken. Gezamenlijk met alle huisartsen, keten- en netwerkpartners zet  Synchroon zich in voor een zinvolle, geïntegreerde zorgverlening in de regio Oss-Uden-Meierijstad. Kwaliteit van zorg, gebaseerd op de gezondheidswensen en behoeften van patiënten èn op hun vaardigheden en kracht, is wat ons daarin bindt en wat ons drijft. Synchroon staat daarbij voor een sterke positie van de huisartsen binnen de eerstelijns huisartsenzorg.
 
Om aldus - voor én samen met onze patiënten - die zorg te realiseren die iedere patiënt persoonlijk nodig heeft. Dichtbij zijn thuis.