Synchroon koers 2020-2025 'In gesprek met elkaar'

11 maart 2020

Met trots presenteren wij hier het nieuwe koersdocument 'Met elkaar in gesprek'.
De koers voor 2020-2025 is samen met de leden bepaald.

De basis voor deze koers wordt gevormd door de vijf kerntaken:

  • Verbeteren en borgen van kwaliteit van zorg
  • Faciliteren van meer dan alleen chronische zorg
  • Afstemming en overleg met huisartsenorganisaties in de regio
  • Kennis- en innovatienetwerk
  • Vertegenwoordiging in de regio van inhoudelijke zorgvraagstukken

Deze kerntaken vormen de basis voor het beleid en de activiteiten die door het bestuur,  de directie en de medewerkers van Synchroon worden uitgevoerd.

Download het Koersdocument - in gesprek met elkaar >