PrismaWie komt hiervoor in aanmerking?
 • Alle nieuwe DM2 patiënten
 • Alle DM2 patiënten die hun streefwaarden (HbA1C, BMI, Bloeddruk of cholesterol) niet halen.
 • CVRM patiënten met of zonder HVZ die hun streefwaarden (BMI, bloeddruk of cholesterol) niet halen
 • Voorwaarde; Nederlandse taal goed beheersen.


Korte inhoud
PRISMA (PRo-actieve Interdisciplinaire Self-Management) is een kort en effectief zelfmanagement educatie groepsprogramma. De hulpverlener laat het individu zelf naar antwoorden zoeken en laat nadenken over zijn/ haar ziekte. Zoekt actief naar de interne motivatie bij de deelnemers om het gedrag te veranderen en helpt dit te verwoorden in een persoonlijk en concreet actieplan. Aan het einde van de cursus wordt het actieplan teruggekoppeld aan de huisartsenpraktijk.

PRISMA is een interactief educatieprogramma. De patiënt is voornamelijk aan het woord.
Er worden verschillende educatieve vormen aangeboden; in spelvorm, illustratie en discussie in kleine groepen. Het is niet een cursus op zich, maar een halte in kwalitatief goede zorg.

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.
 

Hoe kunt u zich opgeven?
U kunt zich opgeven via uw praktijkondersteuner.
 

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.
 

Planning najaar 2018
 
Schijndel: De Hoed, Looierij 34
Diabetes II

 • Woensdag 19 september, 19.00u
 • Woensdag 3 oktober, 19.00u


Diabetes II   

 • Woensdag 17 oktober, 19.00u
 • Woensdag 31 oktober, 19.00u


CVRM

 • Dinsdag 6 november, 19.00u
 • Dinsdag 20 november, 19.00u

    
Oss: Volksuniversiteit, Kruisstraat 94
CVRM   

 • Dinsdag 11 september, 19.00u
 • Dinsdag 25 september, 19.00u

Diabetes II

 • Woensdag 14 november, 19.00u
 • Woensdag 28 november, 19.00u