Prisma

Wie komt hiervoor in aanmerking?

  • Alle nieuwe DM2 patiënten
  • Alle DM2 patiënten die hun streefwaarden (HbA1C, BMI, Bloeddruk of cholesterol) niet halen.
  • Voorwaarde; Nederlandse taal goed beheersen.
  • Voorgaande jaren werd de PRISMA training ook aangeboden voor CVRM patiënten. Vanwege de start van het gecombineerde leefstijlprogramma VVR-Restyle is voor dit jaar de keuze gemaakt de PRISMA voor CVRM patiënten niet aan te bieden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw praktijkondersteuner.

 

Korte inhoud

PRISMA (PRo-actieve Interdisciplinaire Self-Management) is een kort en effectief zelfmanagement educatie groepsprogramma. De hulpverlener laat het individu zelf naar antwoorden zoeken en laat nadenken over zijn/ haar ziekte. Zoekt actief naar de interne motivatie bij de deelnemers om het gedrag te veranderen en helpt dit te verwoorden in een persoonlijk en concreet actieplan. Aan het einde van de cursus wordt het actieplan teruggekoppeld aan de huisartsenpraktijk.

PRISMA is een interactief educatieprogramma. De patiënt is voornamelijk aan het woord.
Er worden verschillende educatieve vormen aangeboden; in spelvorm, illustratie en discussie in kleine groepen. Het is niet een cursus op zich, maar een halte in kwalitatief goede zorg.

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur.
 

Hoe kunt u zich opgeven?

U kunt zich opgeven via uw praktijkondersteuner.
 

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Geplande data

Afhankelijk van de coronamaatregelen worden er in het najaar van 2021 nieuwe bijeenkomsten gepland.