Leefstijlactiviteiten

Verandering naar meer gezonde leefstijl kan positief effect hebben op chronische ziekten. Synchroon hecht dan ook veel waarde aan het aanbieden van leefstijlprogramma’s aan chronische patiënten:

 

De leefstijlprogramma’s geven inzicht in een gezondere levensstijl en de invloed die dat kan hebben op de chronische aandoening. Patiënten krijgen handreikingen mee hoe zij een gezondere levensstijl kunnen aannemen en volhouden.
Opgeven voor leefstijlprogramma verloopt via uw praktijkondersteuner. In het patiëntenportaal eVita en op deze website vindt u meer informatie over de inhoud van de verschillende programma’s, de planning van de programma’s en de kosten.