Klachtenregeling patiënten

Als zorggroep zetten wij ons in om patiënten met een chronische ziekte goede zorg te bieden. Alle zorgverleners verbonden aan Synchroon doen hun best dat zo goed mogelijk te doen, in overleg met u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Graag vernemen we dit van u. We nemen uw klacht altijd serieus en vinden het belangrijk dat uw ontevredenheid wordt opgelost. Bovendien kan uw klacht ons helpen de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren.
 
Een klacht?
Bent u niet tevreden over uw medische behandeling van diabetes, COPD of CVRM? Hebt u een klacht over de bejegening door uw zorgverlener? Of is er iets anders in de organisatie van Synchroon waar u boos of ontevreden over bent?
 
Eerste stap
Als uw klacht over een zorgverlener gaat, dan adviseren wij u om het probleem eerst met deze zorgverlener zelf te bespreken. Mogelijk kan uw klacht op deze manier snel opgelost worden.
 
Tweede stap
Komt u er samen niet uit? Of vindt u het moeilijk zelf het gesprek aan te gaan? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Synchroon, de heer G. Pijnenburg. U kunt hem in vertrouwen vertellen waar u ontevreden over bent en waarom. Hij luistert naar u en bespreekt met u welke stappen u verder kunt zetten.
Ook kan hij u helpen met het verwoorden van uw klacht en met het indienen ervan bij de juiste klachtenorganisatie. Hij zal u dan informeren over de procedure in het vervolgtraject.
 
Contactgegevens klachtenfunctionaris  
Gratis
Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.
 
Onafhankelijk en onpartijdig
De klachtenregeling van Synchroon is opgezet volgens de richtlijnen van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Deze wet verplicht zorgprofessionals en zorginstellingen om klachten te behandelen door een onafhankelijke klachtenorganisatie.
 
Zorggroep Synchroon is daarom aangesloten bij de Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) . SKGE biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van klachten.
 
Ook alle zorgverleners waarmee Synchroon een contract heeft afgesloten, zijn aangesloten bij een (beroepspecifieke) onafhankelijke klachtencommissie.