GGZ

Veel mensen, van jong tot oud, hebben wel eens last van psychische klachten zoals slecht slapen, sombere gedachten, angstige gevoelens of andere nare klachten. Klachten waardoor we minder goed ons dagelijks leven kunnen lijden en waarmee we ook niet te lang moeten blijven rondlopen.
Niet alle klachten zijn ook gelijk een psychische stoornis te noemen en kunnen dikwijls op eenvoudige wijze verholpen worden.
 
Wanneer mensen hulp gaan zoeken voor deze klachten melden zij zich vaak eerst bij hun huisarts want die is de poortwachter van de GGZ-hulpverlening.
 
Ongeveer 95% van de bij Synchroon aangesloten huisartsen werken binnen hun praktijk samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Laagdrempelige en vroegtijdige hulp waarmee in veel gevallen voorkomen kan worden dat de klachten blijvend worden.
 
De POH-GGZ  beschikt over de juiste kennis en kunde om zonder wachttijd in gesprek met de patiënt te kijken wat de juiste hulp is en /of de POH-GGZ deze zelf kan bieden.
Daarnaast kan deze POH of de huisarts advies vragen aan een GGZ specialist, waar Synchroon nauw mee samenwerkt. Aan dit adviesgesprek zijn voor de patiënt geen kosten verbonden.
 
Wanneer de huisartspraktijk niet de juiste zorg kan geven wordt in overleg met de patiënt verwezen naar een andere professional of naar ondersteuning door een ervaringsdeskundige.
 
Met de regionale partijen heeft Synchroon samenwerkingsafspraken gemaakt. De herstelvisie en het concept van positieve gezondheid  vormen het uitgangspunt.
Gezamenlijk wordt gestreefd om bij iedere specifieke hulpvraag de juiste passende zorg op de juiste plaats te laten plaatsvinden.
 
Het aanbod kan bestaan uit veel verschillende mogelijkheden, zoals groepstrainingen, toepassen van E-health of specialistische behandelingen. Dit is erg afhankelijk van de wens van de patiënt en de ernst van de klachten.