Ouderenzorg

1. Aanvraag

VGZ addendum zorg voor kwetsbare ouderen, 2018

CZ addendum zorg voor kwetsbare ouderen, 2018
 

2. Aanpak organisatie ouderenzorg huisartsenpraktijk

Business case ouderenmodule, februari 2018

Handreiking Ouderenzorg, 2018

Waardigheid en Trots_Beslisboom inzet SO, 2018

 

3. Uitvoering

 

3.1 Screening

Doelgroep ouderenzorg, augustus 2016

Screeningsformulier ouderenzorg, augustus 2016

Trazag vierde druk inleiding, december 2014

Selectie en casefinding, september 2016

Checklist afstemming werkzaamheden, februari 2018
 

3.2 KIS

Registratieprotocol KIS, maart 2018
 

3.3 MDO

Handleiding MDO, 2018
MDO-formulier_september 2016

Mogelijke samenwerkingspartners, september 2016

 

3.4 Zorg-Leef-Plan

Zorg-Leef-Plan, januari 2018

Invullen Zorg Behandel Plan, januari 2018

 

3.5 Sociale kaart

Klik hier voor een overzicht van de contactgegevens van de casemanagers dementie.

Klik hier voor een uitgebreide regionale sociale kaart ouderenzorg.

Door te klikken op het gekozen onderwerp krijgt u een overzicht van de gewenste beroepsgroep.

Breng jouw wijk in kaart, wie is wie

 

3.5.1 Samenwerking

Samenwerkingspartners, augustus 2018

Spreekuur SO in de huisartspraktijk, augustus 2018

Contactgegevens SOG, januari 2018

Informatie Specialist Ouderengeneeskunde, september 2016

 

3.6 Polyfarmacie

Toolkit polyfarmacie, maart 2018

4. Best practices

Voorbeeld tijdsbesteding niet client gebonden tijd, september 2016

Voorbeeld voor organisatie en registratie ouderenzorg, september 2016

Voorbeeld folder ouderenzorg St. Oedenrode, september 2016

Voorbeeld Protocol ouderenzorg herziening, september 2016

Voorbeeld van aanpak St. Oedenrode, september 2016

 

5. Overig

Formulier Toegang Eerstelijns Verblijf (ELV) Laverhof en Brabantzorg, 2018

Invulsheet PrivacyZorg, 2018

LESA Zorg voor kwetsbare ouderen, januari 2018

Toolkit Polyfarmacie en medicatieveiligheid, januari 2018

Ergotherapie bij dementie, september 2016

Checklist, september 2016

Handreiking ko Oss Uden Veghel versie, december 2014

Handreiking_mantelscan, september 2016

Stappenplan aanpak kwetsbare ouderen, mei 2016

Taken/rollen POH-Ouderenzorg, september 2016

Tool mantelscan kopie, september 2016

Klanttevredenheidsonderzoek ouderenzorg, 2018
Vragenlijst positieve gezondheid, september 2017

Vroegsignalering op basis van de kernvragen uit de 4DKL, september 2017

 

Actuele presentaties

POH-s bijeenkomst, 7 november 2017

Presentatie ouderenzorg, maart 2018

Presentatie KIS ouderenzorg bijeenkomst, maart 2081

ZLP MDO ouderenzorg scholing, maart 2018