Nieuws

9 september 2013

Nieuwsbrief: Vooraankondiging veranderingen in de jeugdzorg en AWBZ; wat betekent dat voor u als huisarts!

Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers. De overheveling van de jeugdzorg en AWBZ naar de gemeenten is het grootste voorbeeld. Het is nuttig en noodzakelijk dat huisartsen en gemeenten met elkaar contact leggen zodat de samenhang in de zorg en ondersteuning voor de burger / patiënt gewaarborgd blijft. Lees meer >>
29 juli 2013

Nieuwsbrief KIS - juni 2013

De werkgroep ICT van Zorggroep Synchroon heeft in de eerste maanden van 2013 het keuzetraject voor het KIS afgerond. Naar aanleiding van het advies van deze werkgroep heeft het bestuur van Synchroon de keuze gemaakt voor het KIS van VitalHealth Software (www.vitalhealthsoftware.nl). Nu afgelopen week de zorgverzekeraars CZ en VGZ ook akkoord zijn gegaan met de begroting van de aanschaf, kunnen we dus van start met de implementatie van het KIS.

Meer hierover kun u lezen in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief KIS - juni 2013
 

Lees meer >>
1 februari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 - 1

Nieuwsbrief januari 2013, nummer 1
  Lees meer >>