21 juni 2018

Zorgelijke trend voetonderzoek DM2 patient!


Zorgelijke trend:


Het voetonderzoek bij onze DM2 patient wordt minder consequent uitgevoerd.

“Als de diabetespatient niet naar podotherapeut wil, dan zal de POH-s of de HA het voetonderzoek moeten overnemen.”


In 2015 werd 94% van alle voeten onderzocht,
in 2017 was dit nog maar 86% .

Hoe komt dit?


Mogelijke redenen zijn:
1 De POH of huisarts vergeet het voetonderzoek te doen.

2 De podotherapeut vergeet een verslag te maken van het voetonderzoek.

3 Sommige patienten met een Sims 1 of hoger willen niet naar de podotherapeut voor controle.

Hoe kan dit opgelost worden?


1 Via statistieken het aantal DM2 patienten uitdraaien dat langer dan 1 jaar terug

   een voetonderzoek heeft gehad. Deze patiënten inplannen voor een voetonderzoek

2 De podotherapeuten een berichtje sturen met verzoek verslag van voetonderzoek te sturen.

3 Als patient niet naar podotherapeut wil, dan zal de POH-s of de HA het voetonderzoek moeten

   overnemen.