15 december 2017

GGZ-problematiek bij diabetes


Binnenkort ontvangt u de handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes in uw mailbox!

 

Patienten met diabetes kampen met veel meer dan alleen hun ziekte. 

Diabetes doet een blijvend beroep op hun aanpassingsvermogen. De psychische last van het chronisch ziek-zijn en/of de zware eisen die de behandeling aan hen stelt, leiden veelvuldig tot psychosociale problemen.

 

Zo hebben diabetespatienten in elke leeftijdsgroep twee keer zo veel kans op het krijgen van depressieve klachten. Deze psychische klachten hebben vaak weer tot gevolg dat de patient minder goed voor zichzelf zorgt en minder goed zijn chronische ziekte bewaakt. Patienten met diabetes zijn gebaat bij vroege signalering van hun psychische klachten en een gepast zorgaanbod.

 

Om dat mogelijk te maken biedt deze handleiding zorgverleners een handvat bij signaleren en verwijzen naar beschikbare psychosociale zorg.