13 juni 2018

eHealth nieuws


*

Van de werkgroep eHealth/ICT: Huisartsenportaal Bernhoven

 

Tips & Tricks: Huisartsenportaal Bernhoven (XCare Viewer)

 

Inloggen:
 1. Inloggen in Citrix omgeving van Bernhoven, daarna kan men direct door naar het 

     huisartsenportaal zonder opnieuw een wachtwoord en/of gebruikersnaam te hoeven invoeren.

     Klik hier als u wilt weten hoe dat werkt. Vooralsnog kan het wachtwoord niet aangepast     

     worden. Hier wordt naar gekeken door Bernhoven.
 2. Let erop dat u actieve inlogs voor huisartsenportaal Bernhoven (XCare Viewer) weer afsluit bij 

     vertrek van personeel!

 

Wat is praktisch om te gebruiken in het portaal?
 3. Brieven zijn inzichtelijk, hierin staan vaak de verslagen.
 4. Het kan zo zijn dat er reeds diagnostiek is gedaan, deze is dus te raadplegen (het antwoord is 

     dus al beschikbaar en dubbel diagnostiek wordt voorkomen) .
 5. Als alternatieve gegevensbron: bijvoorbeeld 06 nummer van de patiënt.
 6. De foto of verslag laten zien (indien relevant) bij het bespreken daarvan.
 7. Verslagen zijn in te zien (helaas niet te kopiëren, Bernhoven gaat hier nog naar kijken). In

     XCare staat het verslag sneller waardoor er bij spoed sneller gecommuniceerd kan worden met

     de patiënt.
 8. Niet alle brieven van alle specialisten zijn terug te vinden in XCare. Sommige specialismen

     versturen het per brief. Dus de briefhistorie is niet volledig. Bernhoven checkt nog hoe dit zit.
 9. Informatie van derde partijen (bijvoorbeeld Diagnostiek Centrum voor bijzondere pathogenen)

     is te raadplegen.

 

Welke instellingen kunt u gebruiken in het portaal?
10. Als men met de muis op de linker zijkant gaat staan komt er een menubalk te voorschijn waar

      de laatst opgezochte patiënten aangeklikt kunnen worden.
11. Persoonlijke instellingen: hier kan gekozen worden welk tabblad preferent is.

 

Het werkt niet, waar kan ik terecht?
12. Bel dan met de ICT servicedesk. 
      - Bij problemen met inloggen op de Bernhoven omgeving komen: 0413-404321, optie 3;
      - Bij inhoudelijke vragen over gebruik van het huisartsportaal: 0413-404321, optie 2;
      - U kunt de servicedesk ook mailen bij vragen die geen directe spoed hebben:    

        mict@bernhoven.nl.

                     
Waar vind ik een volledige handleiding?

Klik hier voor de handleiding Huisartsenportaal.

 

 

*

Hoe werken notificaties in e-Vita?

 

Als e-Vita wordt geopend (patiënt overzicht), dan zijn er aantallen zichtbaar die staan voor het aantal metingen, vastgelegde doelen etc. Als de patiënt geopend wordt zijn de notificaties voor die patiënt met rode cijfers zichtbaar.

 

Indien een doel of meting, waarvoor een notificatie is, wordt aangeklikt, dan verdwijnt vervolgens de notificatie in het overzichtsscherm. Dit kan soms even duren, maar het gebeurt vanzelf.

 

 

*

2 tips:


- Indien er in het KIS enkel een bloeddruk (of één andere meting) wordt vastgelegd wordt vaak

een tussentijds consult gebruikt. Het is dan aan te raden om ook het tabblad anamnese te activeren bij dit tussentijds consult. Dan worden de indicatoren op het tabblad anamnese ook

weer 'ververst'. Ze zijn dan weer geldig in de indicatoren rapportages, omdat een InEen rapportage voor de meeste indicatoren één jaar terug kijkt. Het tabblad openen en vervolgens opslaan geldt als nieuwe registratie.

 

- Dit geldt dus ook voor roken. In de statistiek module van Insight zie je bijvoorbeeld dat roken

niet is vastgelegd. Vervolgens zie je in het KIS dat dit wel geregistreerd staat. Enkel het consult (dus de registratiedatum) is dus langer dan een jaar geleden geleden. Vandaar dat het dus zinvol is om het tabblad anamnese mee te nemen.
 

 

*

Privaywetgevomg - inloggegevens KIS

 

- De nieuwe privacywetgeving dwingt ons om streng om te gaan met inlogs van het KIS.

Het is prettig, indien een inlog niet meer wordt gebruikt door een medewerker (ontslag, ziekte, nieuwe baan etc.), dat dit doorgegeven wordt aan Synchroon. Dan zorgen we er gezamenlijk

voor dat deze afgesloten worden. 

Het doorgeven kan op info@synchroon.info.