8 september 2017

Workshop gezonde voeding en leefstijl!


Het afgelopen jaar hebben we in Sint-Oedenrode tweemaal een workshop voor CVRM/DM patiënten kunnen organiseren over gezonde voeding en leefstijl. Een workshop die samen door diëtist, POH en huisarts vorm gegeven wordt. Ik wil graag hierover vertellen, vooral omdat ik verrast was over het enthousiasme en openheid waarmee de deelnemers vertelden over hun persoonlijke ervaringen. Nauwelijks overdreven mag ik wel zeggen dat de deelnemende patiënten aan onze, maar vooral elkaars lippen hingen, en dat de gedetailleerde en vaak op de persoon toegespitste informatie opgezogen werd.


De eerste bijeenkomst begonnen we vooral theoretisch, maar allengs werd duidelijk dat de behoefte vooral praktisch gericht is. Ervaringen van lotgenoten tellen, komen binnen en hebben aanvullende waarde. In de tweede bijeenkomst is vooral de diëtist aan het woord, deelnemers krijgen informatie over goede voeding, over vetten, koolhydraten, zout en gezond gewicht. In formatie die deels ook interactief aangeboden wordt. Maar ook tijdens deze bijeenkomst waren vooral de gedeelde ervaringen en/of de informatie aan de hand van vragen het meest  van waarde. De 3e Workshop is een Supermarktrondleiding: ‘Samen boodschappen doen’. De diëtist geeft tijdens een gezamenlijk supermarkt bezoek praktische informatie over voedingsmiddelen, etiketten  lezen enz.


Met name dit onderdeel van de workshop is zeer positief geëvalueerd. De deelnemers geven aan dat ze daadwerkelijk etiketten bekijken, rekening houden met de toegepaste vetten, koolhydraat arm brood, meer rauwkost. Tevens hebben deze bijeenkomsten ervoor gezorgd dat patiënten met minder drempelvrees een diëtist durven te benaderen. Er zijn zelfs individuele gesprekken/afspraken gemaakt met de diëtist, om een voedingsadvies persoonlijker en gerichter te maken. Ook hier blijkt onbekend maakt onbemind , zegt dit misschien ook iets over de manier waarop wij als huisarts de diëtist ‘verkopen’?


Natuurlijk waren er aanloopproblemen, het viel niet mee om de groepen vol te krijgen en ook is het programma na de eerste sessie wat aangepast. Mn is de hoeveelheid theorie wat ingeperkt. Als huisarts is mijn rol bescheiden. De theorie is prima in te vullen door de POH/diëtist, wellicht dat de huisarts vooral toehoorder en/of gespreksleider kan zijn. Aanwezigheid van de huisarts wordt wel gewaardeerd. Deelnemers zijn kritisch geworden naar zichzelf, durven zelf gestelde doelen na te streven en zijn opvallend open geworden over de moeilijkheden waar ze tegen aan lopen om hun doelen te bereiken.


Als huisarts was het mijn eerste ervaring met een groepsconsult, het mag duidelijk zijn dat ik verrast was over het gemak waarmee patiënten over hun problemen wilden vertellen en delen met andere groepsgenoten. Het maakt mij nieuwsgierig naar andere vormen van groepsconsulten en de toegevoegde waarde hiervan. Wel staan of vallen  zulke bijeenkomsten met het enthousiasme van diëtisten en POH’ers . Zij dienen gedreven te zijn om de kennis van de patiënten bij te spijkeren en waar mogelijk ze te motiveren om hun leefstijl aan te passen. Hierbij  staan kennis en inzicht voorop.


Mede namens Marielle v Gastel – vd Heijden, POH-S en Annet Broekman, diëtist

 

Kasper Tersmette, huisarts Sint-Oedenrode