8 september 2017

Stoppen met roken


24 oktober 2017 opnieuw groepsavond Stoppen met Roken


4 en 6 juli zijn de eerste groepsbijeenkomsten Stoppen met Roken geweest van Stichting Ik Stop Ermee. Het was enorm druk, ruim 500 personen hebben deelgenomen.

 

Gedurende 4 uur worden alle fabels rondom roken, zoals het is gezellig, ik ontspan ervan, ik heb dan minder honger, ik krijg obstipatie e.d., weerlegd. Dit wordt gedaan aan de hand van de stofjes die in sigaretten zitten en die er juist verantwoordelijk voor zijn dat je stress, honger en vermoeidheid voelt. Ook het negatieve effect van af en toe roken komt uitgebreid aan de orde evenals de verschijnselen die je kunt verwachten als je stopt.
Bij dat laatste wordt veel aandacht geschonken aan de tijdelijkheid van de klachten en hoe daar op een positieve manier mee om te gaan.

 

De reacties uit de zaal waren enorm positief.


Laten we erop vertrouwen dat ook voor deze groepen geldt dat na 1 jaar nog ruimt 80% is gestopt met roken. Dat zou toch een enorm mooi resultaat zijn!

 

Op 24 oktober wordt een 3e avond georganiseerd, daarvoor kan weer aangemeld worden bij info@ikstopermee.nl.


De digitale poster en flyers worden binnenkort aan de huisartspraktijken toegezonden!