6 september 2017

Ouderenzorg


Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen

 

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) het initiatief genomen om een “LESA Zorg voor kwetsbare ouderen” op te stellen.

 

Deze LESA beoogt de samenwerking en afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen huisarts en wijkverpleegkundig team te optimaliseren. Hierdoor kan de zorg rondom een kwetsbare ouderen optimaal worden afgestemd en ingezet. 

 

Klik hier voor meer informatie