4 december 2017

Info rondom het KIS


KIS
Begin januari zal er een update komen van het KIS. De volgende verbeteringen worden onder andere toegepast:
• Ziektelastmeter COPD wordt toegevoegd.
• Het wordt mogelijk een afwezigheidsmelding aan te zetten.
• De hoofdbehandelaar kan eenvoudiger worden aangepast.
• Voor patiënten die e-Vita gebruiken, kan een lijst ter consultvoorbereiding worden klaargezet.     De antwoorden van de patiënt worden bij een volgend consult direct in het KIS overgenomen.

 

Meer informatie hierover kunt u later terugvinden in de handleiding die ontwikkeld zal worden voor de gebruiker. Deze zal worden verspreid voordat de update plaats vindt.

 

CVRM bij reumapatiënten
Zoals bekend hebben reumapatiënten een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen. Indien er besloten wordt dit risico te gaan verlagen door antihypertensiva en/of een statine voor te schrijven, mag de patiënt geïncludeerd worden in het DBC CVRM-VVR in het KIS. Voor deze patiënten dient dan wel de ICPC code hypertensie (K86, K87) en/of hypercholesterolemie (T93) aangemaakt te worden in het HIS.


Indien een patiënt géén medicatie gebruikt om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen, dient de patiënt geëxcludeerd te worden uit het KIS.


Helpdesk benaderen via de chatfunctie                                                                                   Op korte termijn komt er de mogelijkheid om bij (acute) problemen de helpdesk van Vitalhealth te benaderen via een chatfunctie. U krijgt door middel van een systeembericht in het KIS te weten wanneer de chatfunctie gereed is voor gebruik.

 

e-Vita
Eind december vindt er een update van e-Vita plaats. Daarbij zal de gehele look en feel van het programma veranderen. e-Vita zal zowel voor de professional als voor de patiënt gebruiksvriendelijker aanvoelen.


Overige veranderingen die zullen worden toegepast zijn als volgt:
• De patiënt en de POH kunnen vanaf de update communiceren via een chatfunctie waarbij ook   de gespreksgeschiedenis gemakkelijk is terug te vinden.
• Het wordt mogelijk om als mantelzorger gebruik te kunnen maken van e-Vita voor de kwetsbare   naaste. Via de mantelzorgomgeving kan er gecommuniceerd worden met de POH maar ook met   andere mantelzorgers van hun naaste.

 

In de bibliotheek van e-Vita zijn filmpjes terug te vinden met daarin uitleg over e-Vita.

 

Dubbele gebruikers e-vita
Het patiënten portaal ‘natuurlijk samen’ (e-Vita) wordt door zowel ziekenhuis Bernhoven als zorggroep Synchroon gebruikt. In Bernhoven wordt e-Vita ingezet voor reumapatiënten.
Indien een patiënt vanuit Bernhoven is aangemeld voor e-Vita, kan deze patiënt op dit moment

e-Vita niet gebruiken voor de keten programma's van Synchroon.

 

Registratie indicatoren KIS

Er blijken veel vragen te zijn over het registreren van indicatoren, zoals het rook- en beweeggedrag. Deze indicatoren dienen minimaal jaarlijks ingevuld te worden.

Zodra er een nieuw consult wordt aangemaakt (inclusief het tabblad 'anamnese') en deze vraag weer wordt geregistreerd (hetzij door al vooraf ingevuld te zijn, dan wel door tijdens het consult in te voeren) zal deze worden meegenomen in de registratie.

Het is dus NIET nodig om de vooraf ingevulde indicator opnieuw in te vullen.