1 december 2017

Ouderenzorg


Goedkeuring vanuit CZ en VGZ voor een collectieve, uniforme aanpak ouderenzorg vanuit Synchroon.


Dit betekent voor de huisartspraktijken:


• Vermindering van administratieve lasten door aanvraag en verantwoording  van de module     ouderenzorg op zorggroep niveau;
• Toegang tot de ouderenmodule van het KIS.
• Ondersteuning in het (samen) werken binnen de ouderenmodule van het KIS.
• Gefaciliteerd worden door een regionaal afgestemd samenwerkingsnetwerk met     geformaliseerde afspraken.
• Ondersteuning bij het organiseren van een lokaal samenwerkingsnetwerk.
• Gebruik kunnen maken van een handreiking aanpak en organisatie kwetsbare ouderenzorg in   en rondom huisartspraktijk.
• Gebruik kunnen maken van een business-case “kosten- baten” ouderenmodule.
• Scholing in aanpak en organisatie kwetsbare ouderenzorg in en rondom huisartspraktijk.
• Gebruik kunnen maken van een regionale sociale kaart.

 

Klik hier om naar het 'Plan van aanpak ouderenzorg' te gaan.

 

Klik hier voor de brief 'Regionale collectieve aanpak ouderenzorg'.