Kaderartsen

Kaderarts GGZ

mevrouw M. Becht M.

Telefoon: 0412-631123 Email:iemhof@hetnet.nl

 

Kaderarts Diabetes

mevrouw H.M. van Doornick 

Telefoon: 0413-292922 Email: hmvandoorninck@praktijkheilaren.nl

 

Kaderarts COPD

mevrouw M. Kranen

Telefoon: 040-7116810 Email: m.kranen@sge.nl

 

Kaderarts hart- en vaatziekten

de heer M. Rubens

Telefoon: 073-5479593 Email: mrubens@poolster.info

 

Kaderarts Ouderenzorg

de heer K.W.F. Tersmette K.W.F. 

Telefoon: 0413-472530 Email: ktersmette@ezorg.nl

 

Kaderarts Palliatieve zorg

mevrouw K.F.J. van Veen - Jans 

Telefoon: 0413-271251 Email: karin.v.veen@kpnmail.nl

 

Kaderarts Palliatieve zorg

de heer R.A.M. Besselink

Telefoon: 0486-411321 Email: r.besselink@ezorg.nl

 

Kaderarts Gynaecologie

mevrouw P. Moazzeni 

Telefoon: 073-5492339 Email: pmoazzeni@poolster.info

 

Kaderarts Bewegingsapparaat

de heer S.E.M. Konijnenberg 

Telefoon: 073-5474640 Email: praktijk@dokterkonijnenberg.nl

 

Kaderarts Diabetes

de heer A.M.G.M.F. Hoevenaars 

Telefoon: 0413-262367 Email: amgmf.hoevenaars@home.nl