GGZ eerste lijn

Actueel

Scholingsaanbod Haspel POH-GGZ 2018

 

CET-regeling, consultatie

Randvoorwaarden vergoeding aanwezigheid MDO 2018

Client informatiefolder consultatieve raadpleging, januari 2018

Werkwijze consultatieve raadpleging, januari 2018
Beslisboom consultatieve raadpleging, januari 2018

Werkwijze deskundigheidsbevordering lokaal samenwerkingsverband 2018

 

Beslisbomen

 ORS en SRS, volw. en kind

 4DKL-vragenlijst

Beslisboom huisartspraktijk juni 2017
Beslisboom POH-GGZ praktijkvoering juni 2017

Handreiking POH-GGZ praktijkvoering

 

Zorgpaden GGZ

Zorgpad Alcohol, november 2014

Zorgpad Slaapproblemen, april 2015

Presentatie gedragsbenadering slaap, door PsyDirect
Zorgpad Depressie, juni 2014

Zorgpad Angst, juni 2014

Zorgpad Chronische GGZ-problematiek, november 2014

 

Vaardigheidstrainingen

Actuele aanbod trainingen Stichting Door en Voor

APK voor je relatie, september 2018

Cursus Stress? Ontspannen kun je leren, september 2018
Flyer Van klacht naar kracht, januari 2018

 

 

Hoe werkt de GGZ module in het KIS?


 

Hoe gebruik ik de snelkoppelingsknop (SSO knop) tussen het KIS en Minddistrict?

 

 

Bijeenkomsten

GGZ netwerkbijeenkomsten, juni 2016

GGZ netwerkbijeenkomst Trans-culturele problematiek in de huisartsenpraktijk, 29 mei 2018

 

Protocollen - informatie consultatie inhoudelijk

Richtlijn metabole screening voor POH-GGZ praktijk, juli 2018

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes, september 2017

Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen

 

Oplossingsrichtingen voor het werken in het KIS

Top 5 redenen digitaal delen informatie 2-6-2015

Bij welke patienten beginnen in het KIS? 2-6-2015

Het verkrijgen van toestemming voor het delen van informatie met ketenpartners 2-6-2015

 

Protocollen - werken in het KIS

Hulplijnen:

Hulplijnen POH-GGZ KIS, februari 2015

 

POH-GGZ:

Protocol_POH-GGZ consult KIS_mei 2016

Protocol_GGZ_meetinstrumenten, mei 2016

Protocol_GGZ_consultatie door HA_mei 2016

Protocol_data uitwisseling HIS-KIS mei 2016

 

Consultatie partners:

Protocol_GGZ_consultatie werkwijze ketenpartner_april 2018

 

Algemeen:

Protocol_Contact Helpdesk - Aanmaken Ticket, mei 2016

Presentielijst MDO 2018

Declaratieformulier Specialisten MDO 2018

 

 

       Klik hieronder voor het fimpje over de zorgpaden van de GGZ, mei 2014