Diabetes melitus type 2

Zorgprogramma

Nieuwe richtlijn DM type 2 en prednison gebruik, mei 2018

Regionale Transmurale Afspraken DM, juli 2017 

Wanneer fundusfotografie bij DM type 2

KIS - controle DM huisarts, oktober 2016
Diabetes in remissie, juni 2016

Protocol 'no show' Zorggroep Synchroon, augustus 2014

Vragen over fundus - emailadressen, juni 2016

Zorgprogramma Diabetes Synchroon, versie mei 2015

Inclusiecriteria 2015 DBC DM zorggroep Synchroon

Checklist hoofdbehandelaar DM, januari 2014

Toedienen insuline met de pen NDF 2017

RTA oogartsen 2017

 

* Diabetische voetzorg

sims classificatie 2018

Vaststellen van mogelijk perifeer arterieel vaatlijden (PAV) 2018

RTA diabetische voet, juni 2016

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera 2014

Nascholing

Nascholing Keer Diabetes2 Om, juni 2018

Leefstijlanamnese Keer Diabetes Om, juni 2018

Nascholing, Diabeteszorg in beweging, Plenaire presentatie, 23 november 2017Nascholing, Zin en onzin van de nieuwe medicatie, 23 november 2017   

Nascholing, Nieuwe insulines en alle mixen, 23 november 2017

Dopplergeluiden PAV

Scholing Diabetes: podotherapeuten aan POHs, 2017 (zie: filmpje hieronder)

Presentatie voetzorg POH april - mei 2017

Sandwichscholing DM_juni 2016_PRISMA

Sandwichscholing DM_juni 2016_PLENAIRE presentatie

Sandwichscholing DM juni 2016_NIERSCHADE

Sandwichscholing DM juni 2016_CASUISTIEK en NIEUWE MEDICATIE

Sandwichscholing DM_Van vink naar vonk_Hester van Doorninck, februari 2015

Sandwichscholing DM_persoonsgerichte zorg Vilans, februari 2015

Sandwichscholing diabetes nieuwe NHG-Standaard 2013, februari 2014
Sandwichscholing diabetes workshop voetzorg, februari 2014
Sanwichscholing diabetes workshop ZM en IZP, februari 2014

 

Kwaliteit

Monitor rapportage Diabetes 2016 Synchroon uit HIS, mei 2017

Monitor rapportage Diabetes 2016 Synchroon uit KIS, mei 2017
HIS indicatoren DM, uitspoel Zorggroep Synchroon, mei 2012
HIS indicatoren DM2 groep, mei 2012

Handleiding Medicom DM2, COPD en CVRM, april 2013

Handleiding MicroHis DM2, COPD en CVRM, april 2013

Handleiding Mira DM2, COPD en CVRM, april 2013

Handleiding PA DM2, COPD en CVRM, april 2013
Handleiding PV DM2, COPD en CVRM, april 2013

 

Overig

Consensus in de Sims classificatie, februari 2018

Dietisten die insulinetherapie 4x daags toepassen, december 2017

Verwijsbrief huisarts aan podotherapeut geexcludeerde DM2 pt 2017

Wat is Prisma?