Over de kosten van Zorgprogramma COPD

De huisartsen van Synchroon hebben samen met gespecialiseerde zorgverleners in de regio de behandeling voor patiënten met COPD uitgewerkt in het zorgprogramma COPD. De kosten van alle betrokken behandelaars zijn geregeld via een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie, afgekort DBC. Op hoofdlijnen vertellen we u meer over deze DBC-vergoeding.

 

In de DBC COPD is de financiële vergoeding geregeld van de totale COPD behandeling volgens het zorgprogramma COPD. Het gaat om de kosten voor huisartsenzorg, diëtetiek en advies van specialisten. Zorggroep Synchroon heeft hiervoor namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een DBC-contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars.

 

In het DBC-contract is een vaste prijs per COPD-patiënt afgesproken. Deze vaste prijs is een gemiddeld bedrag. Omdat de ene patiënt nu eenmaal meer zorg nodig heeft dan de andere, is bij het vaststellen van de vaste prijs uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen. De behandelaars kunnen de zorg zo aanpassen dat iedere patiënt met COPD de behandeling krijgt die bij hem/haar past. De vaste prijs die wordt afgesproken, kan per zorgverzekeraar verschillen, ongeacht de hoeveelheid zorg die een patiënt nodig heeft.

 

Extra DBC-informatie voor patiënten

  • Het bedrag voor de DBC COPD wordt altijd volledig vergoed door elke zorgverzekeraar. Het gaat niet van uw eigen risico af.
  • Omdat Zorggroep Synchroon de contractpartij is die de COPD-zorg met de zorgverzekeraars geregeld heeft, wordt op facturen van patiënten vermeld dat Synchroon de ‘ontvanger’ is.
  • Alle zorgverleners die een contract met Synchroon hebben, worden door Synchroon betaald voor de geleverde COPD-zorg. Patiënten krijgen dus geen factuur van een aangesloten zorgverlener. Aan de linkerkant van deze website kunt u opzoeken of een zorgverlener een contract heeft met Synchroon.
  • Uw eigen huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma COPD. Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen vastgesteld. Hebt u hier vragen over, neem dan contact op met uw huisarts.