1 december 2017

Publicatie in het hoogstaande tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases

Succesvolle samenwerking 1e en 2e lijn: cardiovasculaire screening reumatoïde artritis patiënten, gepubliceerd in het hoogstaande tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases 


De afdeling Reumatologie Bernhoven heeft in samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc en de huisartsen in de regio Oss-Uden-Veghel (verenigt in Zorggroep Synchroon) geïnventariseerd wat de resultaten zijn van de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn met betrekking tot de screening van patiënten met reumatoïde artritis (RA) op het verhoogde risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten.


Volgens nationale en internationale richtlijnen moeten RA patiënten iedere 5 jaar gescreend worden op hun risico op het ontstaan van hart-en vaatziekten. In 2013 is afgesproken dat de huisartsen hier verantwoordelijk voor zijn, waarbij ze geassisteerd worden door reumatologen en andere medisch specialisten uit Bernhoven.


In de laboratorium uitslagen is gekeken welke RA patiënten uit Bernhoven in de afgelopen 5 jaar
bloed hebben laten prikken om hun lipidenprofiel (o.a. cholesterol) te bepalen. Een afwijkend
lipidenprofiel is één van de minst geteste risicofactoren op hart-en vaatziekten en is daarom gebruikt als indicator voor cardiovasculaire screening. Bij 72% van alle RA patiënten is het lipidenprofiel bepaald. Dit is een hoog percentage, maar dit is nog verbeterd doordat de reumatologen de huisartsen een herinneringsbrief stuurden met de vraag om de niet-gescreende RA patiënten alsnog te screenen. Uiteindelijk zijn 9 op de 10 RA patiënten gescreend.


Dit project is een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen 1e en 2e lijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren.


In november 2017 zijn deze resultaten gepubliceerd in het internationale hoogstaande tijdschrift
Annals of the Rheumatic Diseases (impact factor 12.8): Implementation of the EULAR cardiovascular risk management guideline in patients with rheumatoid arthritis: results of a successful collaboration between primary and secondary care. door drs. Julia M Weijers (radboudumc), dr. Sanne A A Rongenvan Dartel (Bernhoven), drs. Dan M G M F Hoevenaars (huisarts synchroon), drs. Max Rubens (huisarts synchroon), prof. dr. Marlies Hulscher (radboudumc), prof. dr. Piet L C M van Riel (Bernhoven).


Klik hier om de publicatie te lezen.