Organisatiestructuur

98% van de huisartsen in de regio Oss-Uden-Vegel heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband Synchroon.
 

Het samenwerkingsverband Synchroon bestaat uit twee organisatieonderdelen:
1. Zorggroep Synchroon
2. Vereniging Synchroon


Zorggroep Synchroon regisseert en faciliteert chronische zorg in de regio Oss-Uden-Veghel. De aangesloten huisartsen zetten zich in om patiënten met een chronische ziekte de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit, efficiënt georganiseerd en dichtbij huis.
 

De totale zorg wordt per ziekte uitgewerkt in een regionaal zorgprogramma. Alle onderzoekers en zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn, werken hieraan mee.
 

Wij zijn gestart met het zorgprogramma voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Inmiddels behandelen wij ook patiënten met COPD en CVRM aan de hand van speciale zorgprogramma’s.


Zorggroep Synchroon is geen zorginstelling. De patiëntenzorg vindt plaats in en vanuit de individuele huisartsenpraktijken.

 

De Raad van Commissarissen van Zorggroep Synchroon bestaat uit de volgende drie personen:
- Dhr. L. Kliphuis, voorzitter
- Dhr. S.W. Rouwhorst, algemeen lid
- Mw. M.M. van Jaarsveld, algemeen lid.

Zorggroep Synchroon heeft een bestuur bestaande uit vier huisartsen, te weten:
- Dhr. A.M.G.M.F. Hoevenaars, voorzitter
- Mw. J.P.M. Bouma – van der Ploeg, secretaris
- Dhr. J.J.A. van der Heijden, algemeen lid
- Mw. I.A.W.A. van Thiel, algemeen lid.


Vereniging Synchroon behartigt de belangen van alle huisartsen in Noord-Brabant Noordoost op het gebied van chronische huisartsenzorg.
Op deze manier willen wij de regiefunctie van de huisarts binnen de chronische huisartsenzorg waarborgen en waar mogelijk aanscherpen of verbeteren.
 

De Vereniging treedt op als gespreks- en onderhandelingspartner van haar leden voor onderwerpen op het gebied van regionale, chronische huisartsenzorg. Denk aan overleg met zorgaanbieders in de regio.
 

Ook ontwikkelen wij vanuit Vereniging Synchroon nieuwe regionale zorgprogramma’s.

 

Het bestuur van Vereniging Synchroon bestaat uit vier huisartsen, te weten:
- Mw. I.A.W.A. van Thiel, voorzitter
- Mw. J.P.M. Bouma – van der Ploeg, secretaris
- Dhr. A.M.G.M.F. Hoevenaars, algemeen lid
- Dhr. J.J.A. van der Heijden, algemeen lid.