Vragenlijst voorbereiding startbijeenkomst persoonsgericht werken

Neem naar de startbijeenkomst een voorwerp mee wat voor jullie praktijk symbolisch is voor persoonsgericht werken.

 

Daarnaast svp onderstaande vragen invullen.


Omschrijf in woord jouw beeld van persoonsgericht werken?

Wat doe je in de praktijk (welke activiteiten) om persoonsgericht te werken?

Over welke thema’s omtrent persoonsgericht werken wil je nog meer informatie?

Welke vragen hebben jullie over het project?

Dankjewel voor het invullen!


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.