Vragenlijst (digitale) communicatie DROOM?

Er zijn al enkele DROOM project initiatieven opgestart waaronder 1,5 lijns dermatologie en CVRM/DM terugverwijzen. Momenteel worden er ook nieuwe initiatieven opgestart waaronder PA urologie en lage rugklachten. Graag willen we weten hoe de huisarts geïnformeerd wil worden. Wilt u daartoe onderstaande vragenlijst invullen? Het zal u naar inschatting 1-2 minuten duren.

Waar kijkt u voor informatie over DROOM initiatieven en regionale transmurale afspraken (RTA's)

Waar zou u informatie over DROOM initiatieven en RTA's willen vinden?

Op welke manier zou u op de hoogte willen worden gebracht van nieuwe DROOM initiatieven?

Hartelijk dank voor uw medewerking!


Wilt u een kopie per mail ontvangen?
Vul hieronder dan uw e-mailadres in.