Toekomstbestendigde Huisartsenzorg, maart 2018

Wij verzoeken u via dit formulier een reactie te geven op onze brief.

Naam huisarts: *

Naam huisartsenpraktijk: *

AGB-code praktijk: *

Doet in 2018 mee aan praktijkbezoek Toekomstbestendige Huisartsenzorg en ontvangt hiervoor euro 0,50 per patient: *

Voldoet in 2018 aan de vastgelegde prestatie indicatoren praktijkbezoek zoals beschreven in de met Synchroon afgesloten overeenkomst chronische zorg 2018. Indien ja, dan ontvangt u hiervoor 3 euro voor elke in een DBC geincludeerde patient: *

Stelt na het praktijkbezoek een verbeterplan op, voert dit plan uit en ontvangt hiervoor in 2018 euro 1,50 per patient: *

Wil graag telefonische uitleg over het meerjarenprogramma Toekomstbestendige Huisartsenzorg: *

M. Telefoonnummer: *

Hartelijk dank voor uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Zorggroep Synchroon